Wójt godny zaufania

fot. UG Żabia Wola

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żabia Wola, Radni pozytywnie ocenili zeszłoroczne działania Wójta Piotra Rybki przyznając mu wotum zaufania i absolutorium.

Co roku samorządowcy w poszczególnych miastach i gminach pochylają się nad wykonaniem budżetu za poprzedni rok, co jest kluczowe przy udzieleniu absolutorium wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W tym roku, z uwagi na ogłoszony stan epidemii, radni mieli czas na to zadanie do końca sierpnia. Większość nie czekała jednak tak długo i jeszcze w lipcu obradowała nad raportem ze stanu gmin.

Radni Żabiej Woli w środę (29.07) udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. W trakcie sesji wójt Piotr Rybka zaprezentował raport o stanie gminy, który został pozytywnie oceniony przez większość głosujących.

- Realizacja tych zadań to nasza wspólna zasługa (wójta, pracowników i radnych – przyp. red.). Może nie wszyscy mnie lubią, ale staram się ciężko pracować i realizować nasze wspólne zobowiązania. Wotum zaufania i absolutorium to głównie ocena pracy Urzędu i jednostek podległych, a także radnych. Myślę, że robimy kawał dobrej roboty, za co dziękuję wszystkim państwu – mówił po przedstawieniu raportu o stanie gminy, wójt Piotr Rybka.

Jak wynika z dokumentu, ubiegły rok był dla Żabiej Woli czasem wytężonej pracy, a także rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Kluczowe są tu poczynione inwestycje, na które przeznaczono rekordową kwotę 18 456 249 zł. Dotacje, w pozyskiwaniu których włodarze Gminy byli bardzo skuteczni, pokryły połowę wszystkich wydatków majątkowych. Dzięki temu udało się wesprzeć wiele ważnych działań.

Jednym z ważniejszych zadań w każdej gminie jest kwestia dróg. W Żabiej Woli na ten cel przeznaczono 1 762 770 zł. Udało się m.in. wyremontować ulice: Ślaskiego i Krańcową, na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ten obejmuje również 4 drogi gminne w Grzegorzewicach, Ojrzanowie, Osowcu i Żelechowie. Powstały kolejne odcinki sieci wodociągowej i nowe oświetlenie uliczne, które wymienione zostało na nowoczesne LEDowe.

Ważne jest też wsparcie oświaty. Dzięki pozyskanym środkom, Szkoła Podstawowa w Józefinie zyskała wyposażenie do pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz nową pracownię językową. Dzięki projektom edukacyjnym, uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych. Były to warsztaty, pokazy naukowe, kursy i szkolenia oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, a także akcje społeczne. Nie można też zapominać o jednej z największych inwestycji w Gminie, czyli budowie pierwszego publicznego żłobka. Powstał on w ramach rządowego programu „MALUCH+”.

Gmina zakupiła ponadto samochód dla Posterunku Policji w Żabiej Woli i pojazd ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Skułach. Zakupiono także sprzęt medyczny dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku. Zainwestowano również w infrastrukturę. Rozpoczęto rozbudowę budynku należącego do jednostki OSP w Żelechowie. Ponadto, dzięki dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, mieszkańcy miejscowości: Kaleń, Bartoszówka, Władysławów i Słubica będą mogli cieszyć się z nowych siłowni plenerowych. Nie zapomniano także o seniorach, którzy zyskali dodatkową przestrzeń do spotkań w Klubie Seniora w Słubicy Dobrej, a także wyremontowano zabytkowy dwór, w którym mieści się żabiowolski Domu Kultury.

Wójt, referując raport o stanie Gminy wskazał punkty z programów wszystkich komitetów wyborczych radnych, zrealizowanych w tej kadencji. Pomimo, iż programy te obejmowały 5-letnią kadencję, duża część obietnic radnych została już zrealizowana, co pokazuje, że Wójtowi zależy na współpracy z nimi i realizacji wszystkich dobrych pomysłów, nie tylko tych, z którymi on szedł do wyborów.

Wszystko to przyczyniło się do pozytywnej oceny działań Wójta, choć nie była to decyzja jednogłośna. Najostrzej raport ocenił Radny Krzysztof Marczewski. Zarzucił Wójtowi niegospodarność w wydatkowaniu funduszy publicznych, niewykonanie części planowanych założeń i przesunięcie realizacji zadań, które wpisane zostały do raportu z wykonania budżetu za rok 2019, a wykonane zostały dopiero w roku bieżącym. Lista zarzutów była długa. Odpowiedział na nie przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Przemysław Wójcik, który odniósł się również do samego sprawozdania – Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ten raport o stanie gminy jest wiarygodny, miarodajny i właściwy. I nie widzę najmniejszego powodu, żeby go odrzucić i nie dać absolutorium z wykonania budżetu, który został zrealizowany. (…) Skoro wójt realizuje budżet i nasze punkty programu, to jest to wystarczający powód, żeby mu zaufać. Oczywiście przy tym patrzeć na ręce, bo od tego jesteśmy.

Głos zabrali też radni: Wanda Redestowicz, Magdalena Radomińska, Małgorzata Kozicka, Iliana Kacprzak i Mariusz Sztompka. Żaden z mieszkańców Gminy nie skorzystał z możliwości udziału w dyskusji.

Ostatecznie, za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania głosowało 8 radnych, 3 było przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosu. Za absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok przychyliło się 9 radnych, przy 1 głosie sprzeciwu i 3 wstrzymujących się. Takim też wynikiem skończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdań: finansowego i z wykonania budżetu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: