Podczas XXXII Sesji Rady Gminy radni przyjęli budżet Gminy Jaktorów na 2021 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 104 286 502,39 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 95 365 800,57 zł, a majątkowe w kwocie: 8 920 701,82 zł.
Zaplanowane wydatki kształtują się na poziomie 102 678 436,39 zł, w tym wydatki bieżące: 85 413 106,00 zł oraz majątkowe w kwocie 17 265 330,39 zł.

Warto zauważyć, że pomimo bardzo trudnego roku, planowany budżet jest zrównoważony i nie wymaga zadłużania gminy.

Jedną z większych pozycji w budżecie jest edukacja. Na 2021 r. zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 17 035 450 zł. Tymczasem wydatki na edukację będą o blisko 10 mln zł wyższe. Na ZSP w Jaktorowie przewidziano 12 990 000 zł, na ZSP w Międzyborowie – 14 800 000 zł.

Najważniejszymi inwestycjami w bieżącym roku będą wydatki związane z:

  • odnawialnymi źródła energii w Gminie Jaktorów – 9 541 957,39 zł
  • budową dróg publicznych – 4 241 934,00 zł
  • infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi – 3 416 439,00 zł.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: