7,4 mln zł dla mazowieckich szkół

Budowa i renowacja placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych to główne cele rządowego programu „Radosna Szkoła”. W 2013 r. szkoły województwa mazowieckiego złożyły 112 wniosków, dofinansowanie otrzymają 103 szkoły w tym placówki na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Podkowa Leśna i Pruszków.

71 placówek uzyska wsparcie na utworzenie placów zabaw, a 10 kolejnych - na modernizację. Ze wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych skorzystają 22 szkoły. Zespół powołany przez wojewodę mazowieckiego oceniał wnioski o dotację pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając m.in.:

 • liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych,
 • wyrównanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół z terenów wiejskich,
 • aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i dysponowanie szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do uczniów klas I – III,

Szkoły mogły zgłaszać udział w V edycji programu do 10 października 2012 roku swojemu organowi prowadzącemu. Następnie, do 2 listopada samorządy składały wnioski do wojewody.

Z naszego regionu dofinansowanie dostały szkoły:

 • Na utworzenie szkolengo placu zabaw:
  • Szkoła Podstawowa w Młochowie
  • Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie
 • Zakup pomocy dydaktycznych

W latach 2009-2012 z budżetu wojewody mazowieckiego 45 mln zł dofinansowania uzyskały 1523 szkoły na pomoce dydaktyczne oraz 440 placówki na place zabaw. Szkoła może otrzymać wsparcie jeden raz: na plac zabaw (wymagane jest 50% wkładu własnego organu prowadzącego) i na pomoce dydaktyczne (tu wystarczy wykazać wkład rzeczowy np. przygotowanie sali).

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany jest w latach 2009 – 2014. Jego celem jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych oraz w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia. Koszt całego programu wynosi ok. 2,4 mld zł, z czego ok. 1,3 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a 1,2 mld zł stanowi wkład własny samorządów.

Polub nas na Facebook