Władze województwa będą kontynuować remont DW 876 w powiecie grodziskim i piaseczyńskim. W ostatnich dniach podpisano umowę z wykonawcą prac – firmą DROG-BET Marcin Głuchowski.

Remont odcinka drogi 876 na terenie gminy Żabia Wola od m. Piotrowice do granicy z gminą Tarczyn obejmuje między innymi: wymianę warstwy ścieralnej na całej długości, lokalne wzmocnienia warstwy wiążącej, wykonanie i profilowanie poboczy po dwóch stronach jezdni na całej długości odcinka oraz oczyszczenie chodników i zatok autobusowych wraz z remontem zatoki autobusowej. Koszt remontu to 789 tys. zł. Roboty zostaną wykonane do 30 czerwca br.

Remont drogi będzie kontynuowany na terenie gm. Tarczyn. Do realizacji zostały wytypowane dwa odcinki. Remont 600 m odcinka w miejscowości Suchodół zakończony zostanie w tym roku do 31 maja. Na kolejny odcinek o długości 1,4 km od m. Suchodół do m. Marianka trwa postępowanie przetargowe. Oferta z najniższą ceną to 1 mln 284 tys. zł. Prace mają zostać ukończone do 31 lipca br.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wykonany został remont 1,5 km odcinka tej drogi w gminie Tarczyn – od Jeżewic do Suchodołu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: