W Warszawskiej Operze Kameralnej odbyła się pierwsza Konferencja Młodzieżowych Rad. Jej celem jest zintegrowanie środowiska młodych radnych, dyskusja na temat ich roli w społeczności lokalnej oraz prezentacja problemów i wyzwań, które stoją przed młodzieżą. Z uczestnikami wydarzenia spotkali się m.in. członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski i radny województwa Konrad Wojnarowski.

To pierwsze tego typu spotkanie młodych ludzi, którzy działają w ramach młodzieżowych rad gmin, powiatów i dzielnic na terenie województwa mazowieckiego. Celem konferencji jest zintegrowanie środowiska młodych oraz prezentacja problemów i wyzwań, które przed nimi stoją. Podczas wydarzenia zaplanowano 7 warsztatów dla młodych i spotkanie dla opiekunów rad. Jak podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, podczas warsztatów i debat uczestnicy mają wypracować wspólne inicjatywy. – Młodzieżowe rady umożliwiają młodym ludziom działalność publiczną. To doskonałe forum do kształtowania się liderów i poznawania mechanizmów demokracji. To także miejsce nauki dyskusji i kompromisu oraz realizacji ciekawych pomysłów. Bardzo się cieszę, że Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego był inicjatorem spotkania młodzieżowych rad funkcjonujących na Mazowszu.

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera młodzieżowe rady

„Mazowsze dla młodzieży” to jeden z najnowszych programów samorządu województwa. Dzięki niemu gminy, powiaty i dzielnice mogą uzyskać środki na realizację pomysłów młodzieżowych rad, a także ich utworzenie. Jak mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, celem programu jest zwiększenie aktywności i zaangażowania młodzieży w lokalne sprawy. – Młodzieżowe rady gmin i dzielnic działają na Mazowszu coraz prężniej. Chcemy, by młodzież miała większe możliwości zarówno realizowania swoich pomysłów, jak i wpływu na rozwój najbliższego otoczenia. To z pewnością będzie też przekładać się na większą więź z miastem, gminą i regionem.

W pierwszej edycji programu w 2022 roku samorząd dofinansował 48 projektów, na co przeznaczył ponad 770 tys. zł. 8 projektów dotyczyło powołania rady, a 40 – wsparcia ich funkcjonowania. W drugiej edycji programu w 2023 roku pula środków wynosiła już ponad 1 mln zł. W pierwszym naborze samorząd Mazowsza dofinansował 43 inicjatywy: 4 dotyczyły powołania rad, a 39 – rozwoju ich działalności. W naborze uzupełniającym pieniądze otrzymało 16 projektów.

Dotację można przeznaczyć m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. – Wsparciem mogą zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego, a także dotyczące podnoszenia kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych – dodaje radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Trwa druga kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Sejmik jest reprezentacją młodzieży uczącej się. W jego skład wchodzi, podobnie jak w przypadku „dorosłego” sejmiku, 51 radnych. Kandydować mogli mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy w ostatnim dniu rekrutacji skończyli 13 lat i nie ukończyli 17. roku życia. W obecnej kadencji mamy 24 radne i 27 radnych wyłonionych w siedmiu okręgach wyborczych. Są oni uczniami szkół z terenu województwa mazowieckiego. Kadencja młodzieżowego sejmiku trwa 2 lata.

Młodzieżowy sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z sejmikiem, zarządem województwa i urzędem marszałkowskim. Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia i inicjatywy dla młodzieży.

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy samorządzie województwa, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Młodzi o Mazowszu, czyli I Konferencja Młodzieżowych Rad


To może Cię zainteresować: