7 czerwca Rada Powiatu Pruszkowskiego powołała Młodzieżową Radę Powiatu Pruszkowskiego oraz nadała jej statut! Już wkrótce nasza młodzież wybierze spośród siebie reprezentację, która będzie miała realny wpływ na sprawy dotyczące młodych ludzi. Młodzieżowa Rada w Powiecie Pruszkowskim będzie dedykowana osobom w wieku od 15 do 21 r.ż. zamieszkałym na terenie powiatu pruszkowskiego.

Uchwalony statut określa tryb i cele działania oraz sposób i kryteria wyboru jej członków. Został tak skonstruowany, aby wspierać rozwój młodzieży pod kątem aktywności na gruncie lokalnej społeczności oraz poznania mechanizmów demokracji.

Młodzieżowa Rada Powiatu będzie działać w trzech wymiarach:

  • inicjatywnym – podejmując działania skierowane do młodzieży i aktywizując ją;
  • edukacyjnym – poprzez naukę samorządności;
  • konsultacyjnym – opiniując pomysły i decyzje władz.

Pomysł powołania Młodzieżowej Rady Powiatu zyskało uznanie Samorządu Województwa Mazowieckiego, ponieważ Radni Sejmiku Województwa podjęli decyzję o przyznaniu Powiatowi Pruszkowskiemu na ten cel pomocy finansowej w wysokości 25 000 zł, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”! Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu:

  • zorganizujemy i przeprowadzimy kampanię informacyjną oraz wyborczą;
  • przeprowadzimy działania edukacyjne przygotowujące do pełnienia funkcji radnego;
  • będziemy organizować sesje Młodzieżowych Rad;
  • zorganizujemy szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji przyszłych opiekunów Młodzieżowych Rad.

Dlaczego warto zachęcić młodych mieszkańców do działania w Młodzieżowej Radzie Powiatu Pruszkowskiego?

Działalność Młodzieżowej Rady Powiatu będzie jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi. Dzięki temu, młodzi ludzie poznają zasady działania samorządu lokalnego, kształtowania kompetencji obywatelskich ludzi, w tym liderów społecznych oraz współdecydowania o ważnych sprawach dla młodej społeczności powiatu.

Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady będzie stanowić dla młodych radnych lekcję lokalnego patriotyzmu i podejmowania decyzji, a dla Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego będzie wiarygodnym źródłem wiedzy o potrzebach i problemach młodych ludzi. Będzie to też doskonała okazja do integracji młodzieży z terenu powiatu oraz do upowszechniania idei samorządowej, czy kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.

Serdecznie zapraszamy młodzież z terenu powiatu do aktywności w Młodzieżowej Radzie Powiatu Pruszkowskiego – więcej szczegółów już wkrótce!

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: