Obecna kadencja samorządu zbliża się ku końcowi. Poprosiliśmy więc Starostę Pruszkowskiego – Krzysztofa Rymuzę o podsumowanie najważniejszych działań podjętych przez powiat w ostatnich latach.

O!: Które z przedsięwzięć uważa pan za największy sukces obecnej kadencji?
Krzysztof Rymuza: Muszę przyznać, że udało się zrealizować pomyślnie prawie wszystkie plany, z czego możemy być dumni. Kadencję rozpoczynaliśmy w 2019 r. z ogromnym pakietem inwestycji kubaturowych do zrealizowania. Wieloletnia opieszałość w remontach, budowach i modernizacjach naszych szkół zmusiły nas do potraktowania tej sprawy priorytetowo. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie.

Wiosną przyszłego roku planujemy ukończyć drugi etap, który obejmuje m.in. budowę drugiego, nowego budynku z częścią dydaktyczną oraz zagospodarowanie terenu. Powstanie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, miejsca postojowe. Praktycznie od nowa budujemy Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie,  oprócz sali gimnastycznej, wszystkie obiekty będą tu nowe.
Budujemy też pływalnię  przy Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gomulińskiego. Dodatkowo powstaje Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie. Są to inwestycje niespotykane dotąd  na taką skalę w powiecie pruszkowskim. Właśnie te inwestycje kubaturowe są naszym największym sukcesem.

O!: Wiele uwagi poświęcili też Państwo Szpitalowi Powiatowemu, który oprócz rozbudowy, przeszedł w tej kadencji dużą metamorfozę i to pomimo COVID-19.
KR: Pandemia COVID-19 to były dwa dramatyczne lata w służbie zdrowia i dla naszego szpitala. Z uwagi na dużą liczbę zachorowań  pacjentów przyjmowano w pierwszej kolejności w Szpitalu Powiatowym, a później w Szpitalu Kolejowym. Zakłóciło to  w tym okresie działania związane z restrukturyzacją szpitala. Udało nam się jednak wybudować trzeci pawilon szpitala. Pawilon ten zawiera obecnie nowy blok, w którym znajdują się trzy sale operacyjne, dwie sale chirurgiczne i ginekologiczne. Na jednej z kondygnacji znajduje się nowe Centrum Diagnostyczne. Do tego zmiany kadrowe sprawiły, że nasz zespół się konsoliduje, jest coraz lepszy. To wszystko spowodowało, że mieszkańcy odczuwają znaczną poprawę usług, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Na terenie powiatu pruszkowskiego mamy trzy szpitale i współpraca między nimi jest wyzwaniem. Mam nadzieję, że nowo powstający rząd zajmie się tego typu kwestiami, bo wymaga to decyzji strategicznych, ponadlokalnych. Służba zdrowia jest dla nas kolosalnym obciążeniem. Szpital Powiatowy przynosi straty około 12 mln zł. rocznie. Staramy się pokrywać je, ale pamiętając o inwestycjach kubaturowych i drogowych, niewiele środków możemy przeznaczyć na bieżącą działalność szpitala,  nie jest to zresztą naszym zadaniem. Obciążenia te powinny być pokryte ze środków  NFZ. Niestety, ostatnio przerzucano te wydatki na samorządy.

O!: Wiele działań władz powiatu skupia się na wsparciu osób z  niepełnosprawnościami. Jakie najważniejsze działania podjęli państwo w tej kwestii?
KR: W 2018 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego zdecydowała się zrealizować program wspierania osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu opracowane zostały już dwie duże inwestycje. Jedna z nich to  przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Inwestycja ta wyniesie około 70 mln złotych. Jest to nasz wzorcowy ośrodek edukacyjny dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W placówce tej prowadzone będą zajęcia adaptacyjne służące przygotowywaniu do podjęcia pracy. Drugie przedsięwzięcie, które powstaje, to Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie. Obiekt ten ma zostać oddany do końca roku. Ośrodek podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej zapewniona zostanie całodobowa opieka, w której na czas okresowy zamieszka wspólnie 10 osób. W drugiej zorganizowany zostanie ośrodek pomocy dziennej, w którym przez cały dzień przebywać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami. Zadaniem tego ośrodka jest m.in. odciążyć rodziny osób z dysfunkcjami. PCOM zaoferuje szeroki wachlarz usług: opiekuńczych, specjalistycznych, usprawniających i kulturalnych. Cel: niezależne, samodzielne oraz godne funkcjonowanie, na miarę potrzeb konkretnej osoby i wsparcie dla jej rodziny.

O!: Inwestycje w edukację są niezwykle istotne dla rozwoju młodzieży. W obecnej kadencji powstała też Młodzieżowa Rada Powiatu. Jakie nadzieje z nią Pan wiąże?
KR: Decyzja o powstaniu Młodzieżowej Rady Powiatu jest unikalnym zjawiskiem, gdyż rady młodzieżowe powstają najczęściej w gminach i miastach. Podyktowana jest potrzebą nawiązania kontaktu ze środowiskiem młodszych mieszkańców. Podczas  organizacji wydarzeń dla młodzieży zastanawialiśmy się, którego artystę zaprosić. Gdy zaczęliśmy dyskutować na ten temat, doszliśmy do wniosku, że bez poznania potrzeb młodzieży, nie będziemy w stanie sprostać ich oczekiwaniom. Młodzi ludzie, którzy urodzili się już w Unii Europejskiej, zupełnie inaczej odczuwają to, czym jest np. szczęście czy miłość. Mają zupełnie inną definicję podstawowych elementów życia. Stąd, aby skonsolidować pojęcia i zbudować najlepszy projekt budżetu na przyszłe lata, chcemy stworzyć Młodzieżową Radę Powiatu Pruszkowskiego.

O!: Ciekawą inicjatywą jest też powołanie budżetu obywatelskiego powiatu. Jak chciałby zachęcić pan mieszkańców do składania w nim wniosków?
KR: Budżet obywatelski jest efektem naszych doświadczeń w budowie budżetów poszczególnych lat. Wsłuchujemy się w głosy radnych, burmistrzów i wójtów, jednak w mojej niektóre propozycje i decyzje nie są do końca spójne z potrzebami mieszkańców. Budżet obywatelski jest kierowany do mieszkańców, dla których działania samorządu np. inwestycyjne nie są w pełni zaspokajane przez powiat. Chcemy nawiązać bezpośredni kontakt ze wszystkimi mieszkańcami.

O!: Jakie środki będą przewidziane na budżet obywatelski?
KR: O tym zadecyduje Rada Powiatu. Szacujemy jednak, że będzie to około 1 mln zł.

O!: Jakie ma pan plany wobec realizacji projektów na następne lata?
KR: Są to bardzo konkretne sprawy, których nie uda nam się zakończyć w obecnej kadencji. Celem na pewno jest rozwój szkolnictwa i placówek szkolno-wychowawczych. Koniecznym jest przebudowa Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Promyka w Pruszkowie. Jest to nieco inny obiekt, gdyż jest to szkoła techniczna i branżowa szkoląca w bardzo potrzebnych zawodach. Szkoła ta nie jest dostosowana do obecnej liczby uczniów. Dlatego w przyszłym roku przygotujemy projekt budowy pawilonu od frontu budynku.
Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat wzrosło zainteresowanie młodzieży podjęciem nauki zawodowej. W tej chwili mamy dwie takie szkoły i każda z nich ma ponad 600 uczniów. Są to naprawdę duże liczby jak na nasze warunki. Zaczyna odbudowywać się myślenie o kształceniu zawodowym, technicznym. Jedną ze szkół jest wspomniana szkoła w Pruszkowie, a drugą Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. Naszym celem jest rozwój tych szkół, możliwe też, że przy takim naborze będzie potrzeba wybudowania kolejnej o charakterze technicznym. To są jednak plany na przyszłość.
W przyszłej kadencji Radni wraz z Zarządem powinni skoncentrować  się bardziej na budowie nowych dróg. Olbrzymią rolę ma budowa wiaduktu nad torami na granicy Piastowa i Pruszkowa. Liczymy jednak, że w części zachodniej powiatu zbudowany zostanie wiadukt podczas budowy „Paszkowianki”. Komunikacja w sensie drogowym, remonty, budowa nowych dróg będzie jednym z najważniejszych zadań na nadchodzącą kadencję.

O! Dziękujemy za rozmowę.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kadencja wielkich inwestycji społecznych


To może Cię zainteresować: