24 marca uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu nowego, wspaniałego budynku ZSS im. ks. Jana Twardowskiego, obiektu tak niezwykłego, jak sama historia szkoły.

Ideą i celem szkoły jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka. Ta wyjątkowa szkoła zapewnia naukę, rehabilitację, rozwój i zabawę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem i spektrum autyzmu.

Zespół Szkół tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia. Nasza placówka wyróżnia się szeroko rozumianą innowacyjnością, pracujemy w oparciu o własne programy edukacyjno-wychowawcze, corocznie realizujemy kilkanaście innowacji pedagogicznych, propagujemy nowoczesne terapie o szerokim spektrum zastosowania – mówiła Agnieszka Krysińska, Dyrektor Szkoły. – Budujemy również indywidualny sposób komunikacji z dzieckiem, wykorzystujemy m.in. system prostych gestów, fotografie, symbole PCS oraz piktogramy (PECS). Pragnę zaznaczyć, że skutecznie pomagamy uczniom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do rehabilitacji, integracji sensorycznej, terapii ręki, zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii i dogoterapii. Wszelkie stosowane przez nas nowoczesne formy rehabilitacji psychoruchowej są wynikiem naszej współpracy z rodzicami uczniów i otwartością na potrzeby ich dzieci.

Pruszkowski Zespół Szkół Specjalnych ma niesamowitą historię, której fizyczną częścią jest, wydawałoby się tak abstrakcyjna, postać patrona. To w tej szkole swoją misję katechetyczną rozpoczynał właśnie ksiądz Jan Twardowski. Jej uczniowie są właśnie bohaterami jego wiersza „Do moich uczniów”. Dla szkoły i wielu żyjących, związanych z nią osób, to nie tylko patron, ale realna postać, która wielokrotnie odwiedzała tę placówkę.

Wykorzystywany od 1962 r. budynek szkoły już wiele lat temu nie nadawał się już do remontu. Dlatego Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął decyzję o budowie nowoczesnego, pozbawionego barier architektonicznych budynku. Niestety, ze względu na skalę i przewidywany koszt inwestycji powiat nie był w stanie samodzielnie jej zrealizować. Tu właśnie historia zatoczyła krąg i tak, jak powstanie szkoły umożliwiało zaangażowanie Poli Negri, hr. Potockiego czy Jadwigi Potulickiej, tak nowy budynek nie powstałby bez wsparcia „Fundacji Pruszyńscy” i władz województwa mazowieckiego. Fundacja pokryła niemal połowę wynoszących ok. 49 mln zł kosztów budowy, a samorząd wojewódzki dołożyło kwotę 4mln zł.

- W imieniu swoim oraz Zarządu Powiatu Pruszkowskiego składam podziękowania: Krzysztofowi Pruszyńskiemu Prezesowi Zarządu „Fundacji Pruszyńscy” oraz Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radnym Powiatu Pruszkowskiego. Dziękuję za nieocenione wsparcie przy budowie nowej siedziby, tak ważnej i oczekiwanej w naszym powiecie placówki edukacyjnej. Gorące podziękowania kieruję również do Wykonawcy inwestycji oraz do pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie zaangażowanych w realizację budowy – mówi Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Warto zaznaczyć, że oddany budynek to dopiero I etap prac, który obejmował budowę nowego budynku z częścią dydaktyczną i salą sportową, budowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku odpowiedniego do realizacji różnych form terapii m.in. dogoterapii, hipoterapii.

Pierwszy etap inwestycji został szczęśliwie zakończony, a budynek po wnikliwej kontroli dopuszczony do użytkowania. Od początku II semestru roku szkolnego 2022/23 uczniowie rozpoczęli naukę w tym nowoczesnym obiekcie. Czuję osobistą satysfakcję z faktu pełnionego, jako Wicestarosta, nadzoru nad tą inwestycją. Chciałbym, aby ten nowy budynek szkoły dawał radość nauczycielom i uczniom, niech będzie to dla nich miejsce, które będą zawsze mieli w swoim sercu. Mam nadzieję, że oficjalnie otwarty nowy budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie stanie się jedną z wizytówek powiatu pruszkowskiego i realną pozytywną pamiątką osiągnięć obecnej kadencji samorządowej – mówi Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski.

To jednak nie koniec prac, bo II etap, już rozpoczęty, obejmuje rozbiórkę starego oraz budowę drugiego, nowego budynku z częścią dydaktyczną oraz powstanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i miejsc postojowych. Szacowany koszt wyniesie ok 20 mln zł, a przewidywany termin zakończenia prac to luty 2024 r.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Nowy budynek Zespołu Szkół Specjalnych otwarty!


To może Cię zainteresować: