Poseł Błaszczak Mariusz - Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Mariusz Błaszczak (dane oprcowane na podstawie stron sejmowych)

Staż parlamentarny: Poseł VI kadencji

Data i miejsce urodzenia: 19-09-1969, Legionowo
Stan cywilny: żonaty

Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny - mgr historii
Zawód: urzędnik państwowy

Biuro poselskie:
ul. Koszykowa 10, Warszawa
tel. (22) 621-12-71, (0) 666-950-942 (od godz.13 do 18) ,fax (22) 621-12-71

Działalność parlamentarna:

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
Wygłosił 42 wypowiedzi.

Interpelacje:

 1. Interpelacja w sprawie patronatów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Interpelacja w sprawie patronatów Ministra Spraw Zagranicznych
 3. Interpelacja w sprawie zagrożeń dla funkcjonowania ratownictwa medycznego
 4. Interpelacja w sprawie obowiązku stosowania od 1 maja 2011 r. kas fiskalnych w domach pomocy społecznej będących jednostkami budżetowymi
 5. Interpelacja w sprawie planowanych zmian w prawie dotyczącym organizacji imprez masowych
 6. Interpelacja w sprawie kosztów finansowania oświetlenia dróg publicznych
 7. Interpelacja w sprawie prac prowadzonych w Legionowie w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Gdańsk
 8. Interpelacja w sprawie roli, jaką odgrywa ambasador tytularny w Ambasadzie RP w Moskwie podejrzewany przez IPN o kłamstwo lustracyjne, zidentyfikowany jako agent aparatu bezpieczeństwa komunistycznej PRL
 9. Interpelacja w sprawie sytuacji finansowej Polski oraz przyszłorocznego budżetu państwa
 10. Interpelacja w sprawie sytuacji finansowej Polski
 11. Interpelacja w sprawie uregulowań prawnych w zakresie redystrybucji dochodów podatkowych
 12. Interpelacja w sprawie zapewnienia osobom niewidomym lub z niepełnosprawnością ruchową wsparcia w postaci psa przewodnika lub psa asystenta
 13. Interpelacja w sprawie procederu organizowania walk z udziałem psów
 14. Interpelacja w sprawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. dotyczącego wykazu ras psów uznanych za agresywne
 15. Interpelacja w sprawie nękania członków redakcji tygodnika "Gazeta Polska" przez instytucje państwowe, tj. prokuraturę oraz służby specjalne
 16. Interpelacja w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie po meczu Legia Warszawa - Ruch Chorzów przy ul. Łazienkowskiej 3
 17. Interpelacja w sprawie postępowania karnego przeciwko kibicom Legii Warszawa dotyczącego wydarzeń z dnia 2 września 2008 r.
 18. Interpelacja w sprawie niezgodnej z orzeczeniem Komisji Ligi Ekstraklasy SA decyzji przedstawiciela władz KP Legia w sprawie zakazu ekspozycji na stadionie Legii Warszawa flagi i szalików zawierających hasła o patriotycznym wydźwięku
 19. Interpelacja w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 20. Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o odpadach
 21. Interpelacja w sprawie utworzenia nowej gminy Komorów
 22. Interpelacja w sprawie zasiadania przez ministra Pawła Grasia w zarządzie spółki Agemark sp. z o.o. oraz korzystania przez niego z tego tytułu z nieruchomości w Zabierzowie
 23. Interpelacja w sprawie obowiązku jeżdżenia przez cały rok z włączonymi światłami mijania
 24. Interpelacja w sprawie zaangażowania prezesa Rady Ministrów w agitację wyborczą na rzecz kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego oraz jego kosztów
 25. Interpelacja w sprawie trudności z zapewnieniem powszechnego dostępu do Jeziora Zegrzyńskiego poprzez odpowiednie zagospodarowanie jego wybrzeża
 26. Interpelacja w sprawie kłopotów finansowych Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu
 27. Interpelacja w sprawie uregulowań prawnych dotyczących oceny prawidłowości sporządzenia wyceny nieruchomości
 28. Interpelacja w sprawie nieprawidłowości przy budowie toru kolarskiego w Pruszkowie
 29. Interpelacja w sprawie podejrzenia złamania prawa przy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego w Warszawie
 30. Interpelacja w sprawie nieudolnego wydawania środków unijnych na Mazowszu
 31. Interpelacja w sprawie zapewnienia społecznościom lokalnym możliwości uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych dotyczących lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych
 32. Interpelacja w sprawie świadczeń przysługujących osobom wychowującym niepełnosprawne dzieci
 33. Interpelacja w sprawie ochrony obywateli poszkodowanych przez banki radykalnie zmieniające warunki kredytowania
 34. Interpelacja w sprawie wykładni przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
 35. Interpelacja w sprawie przepisów regulujących zasady ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 36. Interpelacja w sprawie procedur Inspekcji Weterynaryjnej
 37. Interpelacja w sprawie skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną w schroniskach dla zwierząt
 38. Interpelacja w sprawie kosztów funkcjonowania urzędu pełnomocnika rządu do spraw zwalczania korupcji minister Julii Pitery i jej dotychczasowych dokonań
 39. Interpelacja w sprawie wypowiedzi ministra w KPRM pełnomocnika rządu ds. zwalczania korupcji poseł Julii Pitery

Zapytania

 1. Zapytanie w sprawie użycia gazu przez Agencję Ochrony Taurus przeciwko mieszkańcom Gdańska w dniu 14 maja 2011 r.
 2. Zapytanie w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 61
 3. Zapytanie w sprawie czynności podjętych przez sekretarza stanu w MSWiA w związku z konkursem na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
 4. Zapytanie w sprawie działalności w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kwatera sp. z o.o.
 5. Zapytanie w sprawie terapii niestandardowej w onkologii
 6. Zapytanie w sprawie inwestycji kolejowej w Legionowie
 7. Zapytanie w sprawie zmian kadrowych dokonywanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 8. Zapytanie w sprawie kontraktu na świadczenie usług medycznych przez Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie
 9. Zapytanie w sprawie uwolnienia rynku usług pocztowych
 10. Zapytanie w sprawie wpisania odcinków dróg S8 i S17 na terenie pow. wołomińskiego do "Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012"
 11. Zapytanie w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 61
 12. Zapytanie w sprawie procedury sprzedaży kwater stałych na osiedlu mieszkaniowym Młociny przy ul. Heroldów w Warszawie
 13. Zapytanie w sprawie procesu przekształceń własnościowych zakładów Ursus
 14. Zapytanie w sprawie zasad realizacji programu "Rodzina na swoim"
 15. Zapytanie w sprawie wątpliwości dotyczących procesu prywatyzacji Mazowieckiej Wytwórni Wódek i Drożdży Polmos SA w Józefowie
 16. Zapytanie w sprawie nieprawidłowości w procesie prywatyzacyjnym Stołecznego Zakładu Energetycznego STOEN
 17. Zapytanie w sprawie emerytur funkcjonariuszy Policji
 18. Zapytanie w sprawie realizacji ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
 19. Zapytanie w sprawie afery w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie
 20. Zapytanie w sprawie trybu wyłaniania rekomendowanych centrów pobytowo-treningowych dla uczestników Euro 2012
 21. Zapytanie w sprawie działań prokuratury dotyczących poświadczenia nieprawdy przez członka Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 22. Zapytanie w sprawie kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 23. Zapytanie w sprawie sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lecznica - Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie
 24. Zapytanie w sprawie remontu kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie
 25. Zapytanie w sprawie dofinansowania projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 26. Zapytanie w sprawie zadośćuczynienia osobom, które utraciły swój majątek w wyniku wywłaszczenia
 27. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Strachówka w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 28. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Tłuszcz w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 29. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Wołomin w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 30. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Ząbki w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 31. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Zielonka w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 32. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Radzymin w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 33. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Poświętne w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 34. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Marki w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 35. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Kobyłka w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 36. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Jadów w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 37. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Dąbrówka w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 38. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Klembów w powiecie wołomińskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 39. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Łomianki w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 40. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Leszno w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 41. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Ożarów Mazowiecki w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 42. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Stare Babice w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 43. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Izabelin w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 44. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Błonie w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 45. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Kampinos w powiecie warszawsko-zachodnim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 46. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Nadarzyn w powiecie pruszkowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 47. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Raszyn w powiecie pruszkowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 48. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Piastów w powiecie pruszkowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 49. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Pruszków w powiecie pruszkowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 50. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Brwinów w powiecie pruszkowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 51. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 52. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Tarczyn w powiecie piaseczyńskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 53. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Prażmów w powiecie piaseczyńskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 54. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Piaseczno w powiecie piaseczyńskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 55. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 56. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Lesznowola w powiecie piaseczyńskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 57. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Konstancin-Jeziorna w powiecie piaseczyńskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 58. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 59. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Kołbiel w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 60. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Wiązowna w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 61. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Otwock w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 62. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Osieck w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 63. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Celestynów w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 64. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Karczew w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 65. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Józefów w powiecie otwockim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 66. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Nasielsk w powiecie nowodworskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 67. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 68. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 69. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Zakroczym w powiecie nowodworskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 70. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Czosnków w powiecie nowodworskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 71. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Leoncin w powiecie nowodworskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 72. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Serock w powiecie legionowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 73. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Wieliszew w powiecie legionowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 74. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Nieporęt w powiecie legionowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 75. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Jabłonna w powiecie legionowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 76. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Legionowo w powiecie legionowskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 77. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Żabia Wola w powiecie grodziskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 78. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Milanówek w powiecie grodziskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 79. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Podkowa Leśna w powiecie grodziskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 80. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Grodzisk Mazowiecki w powiecie grodziskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 81. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Baranów w powiecie grodziskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 82. Zapytanie w sprawie realizacji w gminie Jaktorów w powiecie grodziskim narodowego programu "Boisko w mojej gminie"
 83. Zapytanie w sprawie deklarowanych oszczędności w administracji publicznej na przykładzie zwiększenia obsady stanowisk sekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 84. Zapytanie w sprawie przyczyn niezrealizowania zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń w administracji państwowej

Pytania w sprawach bieżących:

 1. Pytanie w sprawie legalności działań władz dotyczących przekształceń samodzielnych publicznych szpitali zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
 2. Pytanie w sprawie nieprawidłowości w organizacji i finansowaniu działalności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 3. Pytanie w sprawie poparcia przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi konkluzji prezydencji węgierskiej z marca 2011 r., przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, dotyczącej przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r., w szczególności nierównych dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, a także stanowiska Parlamentu Europejskiego z czerwca 2011 r. dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r.
 4. Pytanie w sprawie bezpieczeństwa osób udających się i uczestniczących w sportowych imprezach masowych
 5. Pytanie w sprawie łamania praw pracowniczych i związkowych
 6. Pytanie w sprawie sytuacji w Fabryce Samochodów Osobowych SA w Warszawie
 7. Pytanie w sprawie przyszłości Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3 w Dęblinie
 8. Pytanie w sprawie sytuacji w Policji i jej wpływu na stan bezpieczeństwa w kontekście doniesień medialnych wskazujących na korupcyjne powiązania z biznesem na najwyższych szczeblach tej formacji
 9. Pytanie w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej z pominięciem ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
 10. Pytanie w sprawie planów rządu dotyczących prywatyzacji uzdrowisk na przykładzie Konstancina Jeziornej
 11. Pytanie w sprawie przyczyn protestu policjantów w kontekście sposobu wdrażania przez rząd podwyżek wynagrodzeń zagwarantowanych ustawą o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" oraz wpływu tych protestów na bezpieczeństwo obywateli

Przynależność do komisji i podkomisji

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (15-11-2007 05-08-2010)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych (druk nr 353) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (27-05-2008 05-08-201)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rządowego projektów ustaw o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (09-07-2008 02-10-2008)
   Funkcja: zastępca przewodniczącego
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (05-11-2008 08-01-2009)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Senat projektów ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach  (06-11-2008 05-08-2010)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (04-12-2008 07-01-2009)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o obywatelstwie polskim (06-01-2009 10-02-200)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (20-01-2009 05-08-2010)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych (11-02-2009 05-08-201)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (03-03-2009 21-04-200)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (21-04-2009 26-08-2009)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (16-07-2009 05-08-2010)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów  (18-11-2009 20-01-2010)
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (od 15-11-2007)
  Funkcja: zastępca przewodniczącego (od15-11-2007)
  • Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (28-02-2008 30-09-200)

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

 • Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna - wiceprzewodniczący

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
 • Zespół Parlamentarny na rzecz Metropolii Warszawskiej - przewodniczący
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: