Po raz pierwszy na Mazowszu uruchomiony zostanie Budżet Obywatelski. Rozpoczęcie programu poprzedzone zostało spotkaniami społecznymi, które prowadzone były przez ostatnie miesiące w głównych miastach na terenie całego województwa. Teraz przychodzi jednak czas na przyjmowanie wniosków od samych mieszkańców.

Budżet Obywatelski Mazowsza to program, w którym propozycje zmian zgłaszać mogą sami mieszkańcy bez względu na wiek. Dotyczy on zarówno projektów inwestycyjnych, np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych i tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich, jak i projektów, związanych np. z organizacją zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz innych wydarzeń kulturalnych dla całej społeczności lokalnej. Do rozdysponowania jest 25 milionów złotych, z czego 20 milionów na zadania lokalne i 5 milionów na projekty ogólno wojewódzkie. Na jeden projekt pozyskać można nawet milion złotych. Jak zaznaczają samorządowcy, tak duże środki finansowe pozwolą nie tylko na rozwój „małych Ojczyzn”.

- Bardzo się cieszę, że aktywizujemy społeczeństwo, że pokazujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego i Mazowsze jako region to też aktywni mieszkańcy. To nie tylko udział w wyborach raz na 5 lat i wybór swoich przedstawicieli, ale to także walka o Mazowiecki Budżet Obywatelski – zaznacza Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wnioski będzie można składać już od 2 marca, a każdy z nich musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców. Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. To rozpocznie się 20 lipca.

- W przypadku naszego budżetu obywatelskiego bardzo ważne są dwie kwestie –  inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. Kolejny krok to nabór projektów. Nie wymagamy szczegółowego kosztorysu – wystarczy pomysł i orientacyjny koszt. Szczegółową kalkulację bierzemy na siebie – podkreśla Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego. – Składanie projektów i głosowanie odbywać się będzie elektronicznie. Projekty można będzie także składać osobiście lub wysłać pocztą. Osoby, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu będą mogły skorzystać z komputerów w siedzibach urzędu i w delegaturach.

Szczegółowe informacje, wskazówki, wykaz zadań i mienia województwa oraz inspiracje i formularze znaleźć można na stronie bom.mazovia.pl. Nabór potrwa do 31 marca. Wybrane inwestycje i pomysły zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: