Wirtualny dzień szarlotki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza do uczestnictwa w Wirtualnym dniu Szarlotki na Ziemi Chełmońskiego. W tym roku Dzień Szarlotki będzie obchodzony trochę inaczej niż zazwyczaj, ale organizatorzy wierzą, że nowa formuła wspólnego e-świętowania wyzwoli kreatywność uczestników.

W ramach obchodów tegorocznego Dnia Szarlotki na Ziemi Chełmońskiego ogłoszony został konkurs fotograficzny „Moja e-szarlotka 2020”.

Celem konkursu jest upowszechnianie fotografii i cyfrowego utrwalania miłych chwil z  aktywizacji mieszkańców, promowanie zorganizowanych form współpracy i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez LGD.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest  przysłanie najpóźniej do 26 października 2020 r. na adres mailowy  biuro@ziemiachelmonskiego.pl  maksimum 10 zdjęć w plikach opisanych (nie skompresowanych) wraz ze zgłoszeniem do konkursu lub dostarczenie osobiście do siedziby organizatora cyfrowych wersji fotografii na płycie CD, pendrivie lub innym nośniku. Preferowana rozdzielczość 300dpi. Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem autora prac fotograficznych, krótką informacją o prezentowanym obiekcie, miejscu oraz datą wykonania.

Zgłoszenie konkursowe stanowi załącznik do regulaminu

Nadesłanie wypełnionego zgłoszenia, organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodą na przekazanie organizatorowi konkursu praw do publikacji w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych jak również zgodą na prezentowanie ich na stronie internetowej, profilu facebookowym , w prasie i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do pobrania:

Polub nas na Facebook