Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami w najbliższych dniach rozpocznie się remont północnego wiaduktu nad torami WKD w ciągu ul. Łopuszańskiej. W nocy z 20 na 21 czerwca br. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na czas prowadzonej modernizacji.

Ul. Łopuszańska jest ulicą wojewódzką. Posiada dwie jezdnie oddzielone od siebie pasem dzielącym na którym znajduję się dwustronna bariera energochłonna, ulicą odbywa się ruch o natężeniu ok. 1500 pojazdów na godzinę w przekroju wiaduktu. Nawierzchnia wiaduktu północnego jest w złym stanie technicznym. Gzymsy wykonane są z prefabrykowanych desek betonowych. Obiekt wyposażony jest w bariery ochronne w pasie rozdziału oraz na kapach od strony zewnętrznej.

W najbliższy poniedziałek tj. 16 czerwca br. firma Intop, wykonawca prac rozpocznie przygotowania do wejścia w teren. Do 20 czerwca br. nie będzie żadnych utrudnień w ruchu kołowym, do tego czasu wykonawca będzie organizował zaplecze, nocami będą wykonywane przewiązki. W nocy z 20 na 21 czerwca br. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na czas prowadzonej modernizacji. Przewidywany termin zakończenia prac: 15 września br.

Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje wyłączenie wiaduktu północnego z ruchu pojazdów i pieszych. Ruch kołowy w kierunku ul. Kleszczowej zostanie przeniesiony na wiadukt południowy, gdzie kierowcy będą mieć do dyspozycji cztery pasy ruchu, po dwa w każdym kierunku. Czasowa organizacja ruchu przewiduje ruch samochodów osobowych po zawężonych pasach natomiast ruch samochodów ciężarowych i autobusów będzie odbywał się centralnie po dwóch pasach. Jednocześnie zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. W związku z robotami na czas prowadzonych prac zostanie zlikwidowany przystanek autobusowy w kierunku Al. Jerozolimskich. Linia WKD będzie funkcjonować bez większych utrudnień.

Wiadukt północny wzdłuż ul. Łopuszańskiej jest ostatnim obiektem gdzie bezpośrednio na konstrukcji przęseł wykonano izolację natryskową, na której ułożono trzywarstwową nawierzchnię asfaltobetonową. Stan obiektu północnego zagraża bezpieczeństwu poruszających się nim pojazdów i pieszych. Przyczyną stanu rzeczy jest degradacja izolacji natryskowej, której źle dobrane parametry nie wytrzymały warunków atmosferycznych. Stan izolacji odbił się na jakości nawierzchni, która jest spękana, występują w niej liczne wgłębienia i koleiny. W ramach robót przeprowadzimy wymianę nawierzchni na całej szerokości obiektu, wymianę izolacji, wymianę desek gzymsowych oraz naprawę schodów z wymianą balustrad prowadzących z poziomu peronów WKD na poziom peronów przystanków autobusowych na wiadukcie.

W roku 2013 wykonaliśmy remont wiaduktu południowego w kierunku Mokotowa. Wszystkie pozostałe obiekty wybudowane we włoskiej technologii zostały już przez Zarząd Dróg Miejskich wyremontowane, wiadukt nad al. Krakowską (2010 r.), wiadukt na ul. Hynka (2011 r.), wiadukt wzdłuż ul. Saskiej (2012 r.).
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: