Obserwując ostatnie Sesje Rady Gminy Michałowice, zastanawialiśmy się, jak będą przebiegały obrady nad nowym budżetem. Przyznać trzeba, było gorąco, a do uchwalenia budżetu konieczna była dodatkowa sesja nadzwyczajna.

Już podczas uchwalania porządku obrad sesji z 15 grudnia 2022r Radni zawnioskowali o zdjęcie uchwał w sprawie WPF i budżetu na 2023 r. Powodem było wprowadzenie przez Wójt kosmetycznych autopoprawek w obu uchwałach. Część radnych, stwierdziła, że nie miało okazji zapoznać się z tymi poprawkami i nie są w stanie w pełni świadomie za nimi zagłosować. Nie da się ukryć, że sytuacja ta była dość zaskakująca dla radnych, ale jeszcze bardziej dla Pani Wójt, która proponowała omówienie tych autopoprawek. Padły nawet propozycje ich wycofania. Ku zaskoczeniu wielu osób większość  radnych podjęła jednak decyzję o zdjęciu budżetu z Sesji, a do jego uchwalenia konieczna była sesja nadzwyczajna. Obie sesje trwały PONAD 7 GODZIN, gdzie Pani Wójt i urzędnicy szczegółowo odpowiadali na wszystkie pytania radnych. Pytanie czy naprawdę przy odrobinie dobrej woli nie można by przedyskutować tych zmian na jednej sesji?

Zostawiając sam sposób procedowania, w budżecie przewidziano dochody w wysokości 184 290 640,18 zł. Wydatki określono na kwotę 230 617 157,20 zł, z czego 156 585 372,57 zł to wydatki bieżące, a 74 031 784,63 zł przeznaczono na inwestycje. Deficyt przewidziano w kwocie 46 326 517,02 zł, z czego 29 429 517,02 zł sfinansowane zostało z nadwyżek z lat ubiegłych.

Najwięcej środków inwestycyjnych, bo aż 20 mln zł, przeznaczone zostało na drogi publiczne. Ponad 11 mln zł pochłonie budowa przedszkola w Michałowicach. Prawie 5 mln zł zabezpieczono w budżecie na budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Podobną kwotę przewidziano na inwestycje związane ze szkołami podstawowymi.

Projekt budżetu został przyjęty 7 głosami za, przy 7 głosach wstrzymujących się. Jedna radna była nieobecna.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: