W Gminie Michałowice w tym roku zrealizowanych będzie wiele inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Przy dochodach w wysokości 181 905 075 zł, wydatki zaplanowano na 213 230 634 zł. Prawie 33% tej kwoty, czyli 69 752 087 zł, stanowią wydatki na inwestycje.

Wśród wydatków majątkowych, największą kwotę w tegorocznym budżecie przeznaczy się na zadania w dziale transport i łączność. Łącznie za 31 315 289 zł wybuduje się kilkanaście nowych dróg, a poza tym będzie kontynuowana budowa ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i jedź”, w tym parkingu przy ul. Kolejowej w Komorowie i przy ul. Dworcowej w Michałowicach. Na samą budowę i przebudowę dróg gminnych przeznaczy się 29 355 289 zł. Będą to m.in. ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie, ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol., ul. Okrężna w Granicy i Komorowie, ul. Rzemieślnicza w Nowej Wsi, ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi, ul. Parkowa w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi, ul. Przytorowa w Komorowie, ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, ulice: Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka, Skowronków i Dzika w Pęcicach Małych, Al. Jana Pawła II w Komorowie, ulice: Spacerowa, Szkolna, Raszyńska i 3 Maja w Michałowicach i ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii, a także naprawa ulic o nawierzchni bitumicznej, budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach oraz ronda na skrzyżowaniu ulic: Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.

Duże kwoty przeznaczone zostaną również na rozbudowę sieci wodociągowej i sanitarnej – 8 271 298 zł. Wodociągi zrealizowane będą m.in. w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi, ulicach Pruszkowskiej i Barbary w Granicy oraz ulicach Sarniej i Stawowej w Pęcicach, a dodatkowo za 2 700 00 zł rozbudowana będzie Stacja Uzdatniania Wody w Pęcicach. Natomiast kanalizacja sanitarna wybudowana będzie m.in. w ulicach Chabrowej i Czapli w Opaczy Kol., ulicach Sieradzkiej i Starej Drogi w Komorowie, ulicach: Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie Wsi, ul. Barbary w Granicy, ul. Sarniej w Pęcicach oraz w Al. Topolowej w Michałowicach i Regułach.

Na oświatę i wychowanie w zakresie inwestycji zaplanowano kwotę 19 310 000 zł, która przeznaczona zostanie m.in. na budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach, rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Michałowicach, modernizację szkół w Michałowicach, Nowej Wsi i ZSO w Komorowie, a także modernizację przedszkoli w Nowej Wsi i Michałowicach. W zakresie wydatków na kulturę i sport, przewidziano natomiast modernizację budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych i świetlicy wiejskiej w Pęcicach oraz budowę siłowni plenerowej i zespołu kortów w Granicy, skate parku w Michałowicach czy też nowych urządzeń na placach zabaw.

W gminie realizowane będą także projekty, na które pozyskano dotacje unijne. Oprócz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych i parkingów, zaplanowano także wydatki na projekty pn.: „Michałowicki program deinstytucjonalizacji osób niesamodzielnych”, „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” i „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”. Poza tym zaplanowano również środki na realizację funduszu sołeckiego w wysokości 668 001 zł. Tu, oprócz organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych i integracyjnych, planuje się m.in. wyposażenie świetlicy i montaż urządzeń na terenie parku w Regułach, remont kapliczki przy ul. Ks. Woźniaka w sołectwie Suchy Las czy odnowienie figurki wiejskiej w Sokołowie.

Polub nas na Facebook