11 projektów będzie realizowanych z przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Ich łączna wartość wyniesie 485 280,00 zł. Gratulujemy projektodawcom, wszystkim mieszkańcom dziękujemy za udział w głosowaniu.

Ten rok był rekordowy, gdyż otrzymaliśmy aż 1046 kart do głosowania (w ubiegłym roku 397), w tym 895 - elektronicznie, 151 - w wersji drukowanej. 

Niestety nie wszystkie głosy zostały prawidłowo oddane, więc nie zostały one uwzględnione przy ustaleniu ostatecznych wyników:

 • na 2 kartach nie wybrano projektów,
 • na 1 karcie – osoba glosująca nie podała swoich danych i nie podpisała karty,
 • 18 mieszkańców zagłosowało dwa razy
 • 1 mieszkaniec zagłosował 4 razy

Lista rankingowa projektów została opracowana w oparciu o prawidłowo oddane głosy przez 1003 mieszkańców. 

Pula środków finansowych wynosiła 500 000 zł. Suma wszystkich projektów 692 280 zł.

Zasady ustalania wyników:

 • projekt znalazł się na liście rankingowej, od największej do najmniejszej liczby otrzymanych głosów, jeśli uzyskał min. 35 głosów – wszystkie projekty spełniły ten wymóg,
 • o wyborze projektu do realizacji decydowała nie tylko liczba głosów i miejsce na liście rankingowej, ale także jego lokalizacja,
 • w przypadku, gdy środki finansowe uniemożliwiały realizację kolejnego projektu z największą liczbą głosów (mieliśmy takie dwa przypadki), do realizacji zostały zakwalifikowane projekty zajmujące niższą pozycję, ale ich koszty mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania w ramach BO.

W oparciu o powyższe zasady zostały przeprowadzone trzy etapy wyboru projektów:

 • w I etapie do realizacji zostały skierowane po jednym projekcie z danego sołectwa/osiedla, który uzyskał najwyższą liczbę głosów (pierwsze 6 projektów)
 • w II i III etapie - po pierwszej weryfikacji nie zostały wyczerpane wszystkie środki BO (500 000 zł) , więc w powyższych etapach klasyfikowano kolejne projekty z listy rankingowej zlokalizowane w różnych sołectwach/osiedlach, aż do wyczerpania środków (5 kolejnych projektów)

Projekty, które zostały wybrane do realizacji w ramach BO 2023:

1.  „Ptasia Aleja” – zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w Komorowie -  278 głosów; lokalizacja: Komorów, wartość: 16 500,00 zł (I etap oceny)

2. Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci – 270 głosów; lokalizacja: Michałowice; wartość: 45 900,00 zł (I etap oceny)

3. Plenerowe koncerty w parku w Regułach – 224 głosy; lokalizacja: Reguły; wartość 28 000,00 zł (I etap oceny)

4. „Tanecznym krokiem przez świat”- terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata solo – 196 głosów; lokalizacja: Granica; wartość: 39 000,00 zł (I etap oceny)

5.Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego z wykonaniem ścieżki i barierek drewnianych - 139 głosów; lokalizacja: Sokołów; wartość: 157 000,00 zł (I etap oceny)

6.  Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy BON-TON -  120 głosów; lokalizacja: Pęcice; wartość 6 000,00 zł   (I etap oceny)

7. Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie – 260 głosów; lokalizacja: Komorów; wartość 130 000,00 zł (II etap oceny)

8. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach - 211 głosów; lokalizacja: Reguły; wartość 5 000,00 zł (II etap oceny)

9. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach – 197 głosów; lokalizacja: Michałowice; wartość 5 000,00 zł (II etap oceny)

10. „Namalować świat” – nauka rysunku i malarstwa – terapia malowaniem – 130 głosów; lokalizacja: Granica; wartość 26 000,00 zł (II etap oceny)

11.  „Italia zawsze pasjonująca” – poznajemy jej bogactwa poprzez język – 182 głosy; lokalizacja: Komorów; wartość 26 880,00 zł (III etap oceny)

Projekty, które nie zakwalifikowały się do realizacji ze względu na brak środków finansowych w II i III etapie prowadzonej oceny:

 1. „Michałowickie wieczory muzyczne”- kontynuacja cyklu comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń – 220 głosów; lokalizacja: Reguły; wartość 82 000,00 zł (II etap oceny)
 2. Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Komorowie - 237 głosów; lokalizacja: Komorów; wartość 55 000,00 zł (III etap oceny)

Pozostałe projekty, które nie zakwalifikowały się do realizacji, gdyż pozostałe środki BO (14 720 zł) nie wystarczą na ich realizację:

 1. „Tango argentyńskie” – nauka tańca dla mieszkańców gminy Michałowice – 162 głosy; lokalizacja: Reguły; wartość 48 000,00 zł
 2. „Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre serca mają” – edycja druga – 148 głosów; lokalizacja: Komorów; wartość 22 000,00 zł

Ustalenie wyników BO 2023 oraz wykaz szczegółowy listy projektów w pdf – dostępne są na stronie budżetu obywatelskiego - link

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: