Tytuł dotyczy ul. Warszawskiej w Milanówku, a przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, którzy w sytuacji zamknięcia tunelu i tymczasowego wejścia na peron PKP, przechodzą przez tę ulicę w różnych miejscach, nawet na łuku drogi, bo ciągle nie ma pasów, po których mogą przejść bezpiecznie.

O pilnej potrzebie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu pisałam 3 grudnia 2018 r, w artykule o tym samym tytule https://www.obiektywna.pl/Milanowek/czy-zdazymy-przed-wypadkiem

Niestety, od tamtej pory nic się nie zmieniło. Przypomnę w skrócie kilka faktów. W lipcu 2018 r, tj. 2 miesiące przed zamknięciem tunelu, firma Intercor działająca  w imieniu PKP, przekazała do Starostwa Powiatu Grodziskiego projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z naniesionymi zmianami przez Urząd Miasta w Milanówku. Projekt ten nie został zaakceptowany przez Starostwo.

Do 21 stycznia tego roku ul. Warszawska była drogą powiatową. W dniu 21 stycznia protokólarnie została przejęta przez gminę, co nie oznacza, że gmina może na swojej drodze swobodnie wprowadzać zmiany w organizacji ruchu. Zgodnie z Art. 10 Prawa o ruchu drogowym, zarządcą ruchu na drogach gminnych jest starosta, zaś nadzór nad zarządzaniem ruchem sprawuje wojewoda. Prawo to mówi również o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Czyżby decydenci o tym zapomnieli?

W dniu 6 lutego Zastępca Burmistrza Milanówka pan Ryszard Raaban, odpowiadając na moje pytanie dotyczące działań podejmowanych w tej sprawie przez Urząd Miasta, napisał między innymi:

- Obecnie projekt organizacji ruchu został wykonany przez gminę i jutro rano będzie w Starostwie. Będziemy w kontakcie ze Starostą w tej sprawie, aby jej nadać jak najszybszy bieg. W międzyczasie potrzebne znaki drogowe będą nabyte, żeby mogły być zamontowane niezwłocznie po uzyskaniu, miejmy nadzieję, pozytywnej decyzji.

- Doświetlenie. Zostało ono przygotowane ale czekamy na pozwolenie PKP na zainstalowanie odpowiedniego słupa oświetleniowego. Podanie o to zostało przekazane PKP podczas spotkania 10 stycznia. Próby nawiązania kontaktu w tej sprawie były bezskuteczne i nadal czekamy na decyzję. W międzyczasie istniejąca latarnia przy przejściu pieszych przez jezdnię została wyposażona w silną żarówkę oświetlającą ten odcinek jezdni poprawiając widoczność przechodzących mieszkańców. Pracujemy nad LEDową wersją doświetlenia z lepszym ukierunkowaniem strumienia światła.

Sprawdziłam, piesi przechodzący przez ul. Warszawską, w pobliżu łuku drogi, są dobrze oświetleni (jedna z lamp świeci znacznie mocniej od pozostałych) i dobrze widoczni dla nadjeżdżających samochodów.

W dniu 8 lutego do Starostwa trafił wniosek Urzędu Miasta w Milanówku wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu. W dniu 27 lutego Starostwo odpowiedziało na wniosek, oczekując jego uzupełnienia o szereg informacji, w tym geometrię drogi, która nie jest drogą powiatową dopiero 2 miesiące. Nie chcę tego komentować. O reakcji Starostwa na wniosek Urzędu Miasta dowiedziałam się podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Praworządności Rady Miasta. 

Rozmawiałam z członkami Zarządu Starostwa. Z rozmów tych wynikało, że Zarząd Starostwa  docenia wagę problemu i po uzyskaniu uzupełnienia wniosku szybko wyda decyzję pozytywną. Miejmy nadzieję, że świadomość ceny zagrożonego ludzkiego życia przyspieszy tryby urzędniczej machiny, pracującej od 8. miesięcy na jałowym biegu tym bardziej, że ciągle nie wiadomo kiedy zostanie otwarty tunel. Wznowienie prac w tunelu jest uzależnione od odwodnienia realizowanego przez PKP, a prace odwodnieniowe dopiero się rozpoczęły.

Polub nas na Facebook