W sobotę, 25 stycznia 2014 r., zgodnie z wieloletnim zwyczajem, odbyło się spotkanie członków TMM. W spotkaniu, na które przybyło ponad 30 członków i sympatyków Towarzystwa, wziął udział burmistrz Jerzy Wysocki.

Na początku spotkania głos zabrał burmistrz, poświęcając w swoim wystąpieniu wiele miejsca inwestycjom, w tym głównie drogowym. Podkreślił, że w mieście-ogrodzie, dochody budżetu miasta zależą głównie od wpływu z PIT-ów mieszkańców. Przypomniał, że w 2011 r. mieliśmy tąpnięcie i wpływy te były mniejsze aż o 5 mln zł. W 2012 r. inwestycje drogowe ruszyły, przy czym środki inwestycyjne skierowano głownie na chodniki. W 2013 r. „była kontynuowana filozofia chodnikowa” tzn. przede wszystkim budowano nowe chodniki i wymieniano stare po to, by mieszkańcy mogli przejść suchą nogą. W 2014 r. na inwestycje drogowe przeznaczono 3 mln zł. W dalszym ciągu ważne będą chodniki, ale także będzie miało miejsce utwardzenie dróg, przy zastosowaniu nowej technologii. Do utwardzenia pozostało 60 km dróg. Zostanie wyremontowany wiadukt, przy udziale w kosztach remontu Milanówka i starostwa (po 300 tys. zł) oraz gminy Grodzisk Maz. (100 tys. zł). Zostanie rozbudowany budynek dworcowy przy ul. Warszawskiej, w którym 200 m powierzchni będzie przeznaczone dla MCK, modernizacji poddany zostanie amfiteatr, a w parku Lasockiego powstaną ścieżki ekologiczne. Przebudowany zostanie system monitoringu miejskiego. Burmistrz uzasadniał również konieczność podniesienia opłaty za odbiór śmieci.

Swoje wystąpienie burmistrz zakończył informacją o wielu uroczystościach rocznicowych, które będą miały miejsce w tym roku: 95 urodziny gminy (1 czerwca 1919), 90-lecie milanowskiego jedwabiu, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 50. rocznica śmierci Jana Szczepkowskiego oraz 25 lat od częściowo wolnych wyborów.

Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał prezes TMM Andrzej Pettyn. Przedstawił sprawozdanie z działalności TMM w 2013 r., podkreślając dobrą i owocną współpracę z MU3W i Związkiem Emerytów. Nakreślił też plan działania w 2014 r.
W wypowiedzi Andrzeja Pettyna nieprawdziwie brzmiała liczba mnoga „my”, gdy mówił o realizowanych działaniach. Obserwując jego aktywność, podejmowane inicjatywy, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, nie mozna nie odnieść wrażenia, że działania TMM to głównie działania prezesa tego stowarzyszenia. Wsparcie innych członków stowarzyszenia jest prawie niedostrzegalne.

Po wystąpieniu Andrzeja Pettyna miała miejsce krótka dyskusja, po niej koncert Capelli Milanoviensis i prywatne rozmowy o działalności TMM przy kawie, herbacie i ciasteczkach.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: