Czy pamiętacie Państwo co wpłynęło na ostateczny sukces wyborczy pani W. Kwiatkowskiej, w drugiej turze wyborów samorządowych 2014? Minęły 4 lata i tym, którzy zapomnieli, przypomnę –18 punktowe „Porozumienie”, podpisane przed drugą turą wyborów z dwoma Komitetami Wyborczymi i jedną kandydatką na radną, zobowiązanie do realizacji „Porozumienia” i dodatkowych postulatów zawartych w „Oświadczeniu” Małgorzaty Podgórskiej-Paciorek z KWW Czas na zmiany oraz „Umowa społeczna” sygnowana przez W. Kwiatkowską.

Wprawdzie w obecnej kampanii chwilowo nie mówi się o podpisywanych umowach pomiędzy komitetami, ale nie wykluczam, że przynajmniej jedna zostanie lub już została podpisana. Kolejnych obiecanek nie brakuje - sądzę, że naiwnych również. I na to liczy pani Burmistrz.

Czy nie dziwi Państwa, że pani Kwiatkowska nie próbuje rozliczyć się z realizacji przyjętych zobowiązań i że druga strona porozumienia nabrała wody w usta i milczy, zamiast próbować egzekwować zobowiązania?

A czy patrząc na obecny styl zarządzania miastem nie śmieszy Państwa stwierdzenie zawarte w tym Porozumieniu –„ …przedłużenie na kolejne kadencje „niepodzielnej władzy” dotychczasowego Burmistrza p. Jerzego Wysockiego byłoby szkodliwe dla Miasta i jego Mieszkańców…

Umowę Społeczną i Porozumienie  wraz z Oświadczeniem znajdą Państwo na końcu artykułu.

Burmistrz Kwiatkowska w pełni nie zrealizowała chyba żadnego z punktów Porozumienia. To, że nie powstał sklep wielkopowierzchniowy na terenie Mifamu nie jest Jej zasługą,  a wynikiem światowego trendu (pkt.4). Konsultacje były prowadzone bez regulaminu, bez podsumowania i w sposób, który mógł tylko do nich zniechęcić i to zrobił – od pewnego czasu w konsultacjach prawie nikt nie bierze udziału (pkt.6).  Trudno w tym miejscu pisać o wszystkich punktach Umowy Społecznej i Porozumienia. Zajmę się więc jednym z ważniejszych punktów – zagospodarowaniem Turczynka, przypominając zapisy pkt.4 i 8, wcześniej wspomnianych dokumentów (o działaniach związanych z Walerią pisaliśmy niedawno w artykule „Skandal z Willą Waleria”):

Pkt. 4 „Umowy Społecznej”

Wszczęcie prac mających na celu zagospodarowanie „Turczynka i Walerii" tak, by służyły mieszkańcom.

Zobowiązuję się do zrealizowania powyższych obietnic do 30 listopada 2015 roku albo poddam się ocenie Mieszkańców.

Wiesława Kwiatkowska

Kandydatka na Burmistrza Miasta Milanówka

Dokumenty opublikowane są były stronie www.kwwwieslawykwiatkowskiej.pl

Pkt.8 „Porozumienia”

Zagospodarowanie „Turczynka” i „Walerii” tak, by służyły mieszkańcom – projekty zagospodarowania oddolne/społeczne/konkursowe, a nie narzucone odgórnie. Wniesienie do Rady Miasta wniosku o wycofanie uchwały w sprawie sprzedaży Zespołu Willowo-Parkowego „Turczynek”.

W sobotę, 29 września, wybrałam się na spacer do Turczynka. Jak zwykle obeszłam dookoła każdą z willi, sprawdzając stan szyb w oknach i stan rynien. Szyb w oknach jest już niewiele, więc wandale stłukli tylko jedną, a w drugim oknie wyłamali płytę paździerzową zabezpieczającą otwór okienny po wcześniej wybitej szybie. Poza tym kolejny raz rozłączyli jedną z rynien. Przekazałam moje spostrzeżenia Dyrektor ZGKiM.

Na posiedzeniu jednej z komisji Rady Miasta poruszałam sprawę zabezpieczenia willi przed dewastacją sugerując, że może należy  te wille ogrodzić. Sugestię przyjęto. W kwietniu br. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który od grudnia 2009 r przejął obiekt w administrowanie (utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, bieżące naprawy i konserwacje oraz bieżące kontrole i przeglądy techniczne), zwrócił się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na wykonanie tymczasowego ogrodzenia ochronnego obu willi. Taka zgoda została wydana w dniu 9 maja 2018 r. Pod koniec września wille nie były jeszcze ogrodzone. Należy jednak podkreślić, że przystąpiono do prac nad ogrodzeniem – zabetonowano wiele słupków. Prawie 5 miesięcy na realizację prostych prac ogrodzeniowych świadczy o tym, jaki stosunek mają obecne władze samorządowe do ochrony zabytków w naszym mieście.

W dniu 21 maja 2018 r, podczas posiedzenia Komisji Praworządności…, zwróciłam się do pani Burmistrz z pytaniem, jakie działania podjęła w celu zagospodarowania Turczynka. Z uwagi na fakt, że dość mało konkretna odpowiedź mnie nie zadowoliła, 16 sierpnia 2018r zwróciłam się pisemnie z prośbą o jej uszczegółowienie. W odpowiedzi otrzymałam pismo, którego skan udostępniam, oraz  opracowanie „Analiza możliwości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule PPP” z czerwca 2016 r. Wyniki analizy są mało optymistyczne, to prawda, ale dziwi fakt dlaczego dalej Urząd Miasta nie wykazał żadnej inicjatywy, a przecież możliwości jest wiele, choćby zamieszczenie oferty w publikacjach przewoźników, udostępnianych w samolotach rejsowych. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, Turczynkowi poświęciliśmy 3 artykuły: https://www.obiektywna.pl/Milanowek/perla-w-koronie, https://www.obiektywna.pl/Milanowek/pijacka-melina-pod-opieka-miasta, https://www.obiektywna.pl/Milanowek/turczynek-jak-dlugo-obroni-sie-przed-skutkami-urzedniczego-niedbalstwa.

Gdyby okazało się, że realizacji jakiegoś punktu „Porozumienia” nie zauważyliśmy, lub zapomniała o jego realizacji poinformować pani Burmistrz, to z przyjemnością zamieścimy na ten temat informacje.

Ps. W niedzielę (7.10) kolejny raz wybrałam się na Turczynek by sprawdzić postęp prac. Siatka założona od strony wjazdu na teren i na tyłach willi. Słupki różnej wysokości, profil od góry nie zamknięty – może wlewać się woda. Rynna nie połączona. Uszkodzona instalacja odgromnikowa. Płyta paździerzowa uzupełniona. Zdjęcia dewastacji znajdą Państwo w Galerii.

Ulotka z umową społeczną,
Porozumienie wraz z Oświadczeniem,
Pismo otrzymane od p. Burmistrz

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Obiecanki - cacanki….pani Kwiatkowskiej