Przebudowa rowu Grudowskiego z dofinansowaniem!

W listopadzie 2016 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego na terenie Gminy Milanówek”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 33 565,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę rowu Grudowskiego na odcinku od ul. Próżnej do ul. Szkolnej wraz z przepustami i wylotem kanalizacyjnym. Działanie pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodnej i udrożni aktualnie zniszczony system hydrograficzny.

Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego na terenie Gminy Milanówek dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33 565,00 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: