Nastąpił przełom w sprawie budowy ekranów akustycznych wzdłuż milanowskich torów. W minionym tygodniu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na wybudowanie przez PKP PLK S.A. ekranów o wysokości 2 m., a nie jak pierwotnie zakładano 5m.

- W pierwszym kwartale tego roku odbyliśmy szereg spotkań z udziałem instytucji i firm zaangażowanych w modernizację linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź. – mówi burmistrz Milanówka, Jerzy Wysocki. Dwa z nich miały miejsce w Milanówku. Od samego początku celem naszych zabiegów było stworzenie przestrzeni do dialogu, a w efekcie osiągnięcie oczekiwanego kompromisu  Ostatnie wydarzenia pokazują, że udało nam się ten cel osiągnąć.

Ponadto zgodnie z decyzją MWKZ na odcinkach, na których wykształciły się osie widokowe albo istnieją obiekty warte ekspozycji, przewidziano zastosowanie ekranów przeziernych, które złagodzą negatywne skutki wprowadzenia podziału przestrzeni. Jednocześnie na fragmencie przebiegającym w centrum Milanówka, po południowej stronie torów (odcinek w okolicach od ul. Piłsudskiego do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej), całkowicie zrezygnowano z budowy ekranów. Mając na względzie szczególne walory kulturowe i krajobrazowe Milanówka, MWKZ podkreślił konieczność zastosowania nie standardowego, a indywidualnego rozwiązania. Panele powinny stanowić strukturę możliwie jak najbardziej neutralną i wpisującą się w zabytkowy krajobraz miasta.

Jak mówi burmistrz Milanówka możliwe, że w tej sprawie zostanie zorganizowana debata publiczna z udziałem mieszkańców – O tych planach poinformował mnie osobiście wicewojewoda mazowiecki, pan Dariusz Piątek – dodaje burmistrz Wysocki.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: