Ostatnie dni przyniosły prawdziwą rewolucję w Radzie Miasta Milanówka. Najpierw niespodziewany wniosek o odwołanie Przewodniczącej Rady Miasta zyskał aprobatę radnych. Przy kontrowersyjnym wyniku głosowania Przewodniczącym został Kamil Bialik. W miniony weekend w wyborach uzupełniających radnym został, jawnie popierający działania burmistrza, Krzysztof Ołpiński. Czy te fakty zmienią działania tego organu skompromitowanego w oczach wielu mieszkańców?

Działania i sposób prowadzenia obrad przez byłą już przewodniczącą Janinę Moławę w oczach wielu mieszkańców doprowadziły do kompromitacji tego organu. W całym powiecie krążyły już anegdoty o kilkunastogodzinnych sesjach milanowskiej rady. Czarę goryczy u wielu przelała trwająca kilka dni awantura w sprawie 200 000 zł na remont najbardziej zaniedbanej szkoły milanowskiej numer 2. Wielogodzinne dyskusje nad tymi samymi problemami, niesprawiedliwe odbieranie głosu u mieszkańców i rodziców pozostawiły niesmak..

30 kwietnia milanowscy radni powiedzieli NIE działaniom przewodniczącej Janiny Moławy. Grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącej. Ich argumenty dostępne są we wcześniejszych artykułach. Wniosek ten rozpatrywany był na sesji w dniu 7 maja.

Na prowadzonej zdalnie sesji radni stanęli przed nie lada wyzwaniem. Jak przeprowadzić tajne głosowanie w warunkach epidemii, gdy radni pozostają w domach. Rozwiązaniem była podróż komisji skrutacyjnej z urną w asyście Straży Miejskiej do domów wszystkich radnych. Całość była transmitowana na żywo w internecie. W wyniku głosowania wniosek o odwołanie Janiny Moławy poparty został przez 8 radnych, przy sprzeciwie 6.

Niestety, pewne zamieszanie pojawiło się po ogłoszeniu wyników głosowania na nowego Przewodniczącego Rady Miasta. W głosowaniu radny Kamil Bialik otrzymał 7 głosów, 4 głosy otrzymał radny Witold Mossakowski, 3 głosy były nieważne. Tu pojawiło się pytanie – jak interpretować ten wynik? (kwestia bezwzględnej większości). Niestety, było już mocno po północy, nie udało się skomunikować z radcą prawnym i sesja została przerwana do poniedziałku.

Po zasięgnięciu opinii prawnych, w poniedziałek Kamil Bialik został oficjalnie ogłoszony Przewodniczącym Rady Miasta. Wtedy podniesione zostały zarzuty konstrukcji wzoru karty do głosowania nie dającej możliwości wstrzymania się od głosu. Niestety, kwestia ta nie jest nigdzie unormowana. Zasięgnęliśmy w tej sprawie informacji u bardzo doświadczonego legislatora z poziomu rządowego. Stwierdził, że cała dyskusja jest bezprzedmiotowa, gdyż możliwością wyrażenia dezaprobaty dla wszystkich kandydatów jest możliwość oddania głosu nieważnego, czego najlepszym przykładem są wybory prezydenckie.

Kolejnym krokiem rewolucji były wybory uzupełniające w Okręgu nr 9, gdzie dużą przewagą głosów wygrał, jawnie wspierający działania burmistrza, Krzysztof Ołpiński. Prawdopodobnie jego głos w Radzie może zmienić całkowicie układ sił na korzyść Burmistrza.

Wszystkie te wydarzenia dają szansę na nowe otwarcie w działaniach Rady Miasta Milanówka i zakończenie niechlubnego okresu niekończących się kłótni. Mamy nadzieję, że tak będzie!

Polub nas na Facebook