Znamy projekty zgłoszone w Milanowskim Budżecie Obywatelskim!

20 projektów zostało zgłoszonych w tegorocznej edycji milanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym i od 31 października będzie można na nie głosować. Zapraszamy do zapoznania się z pomysłami zgłoszonymi przez mieszkańców Milanówka!

ZGŁOSZONE PROJEKTY

Tytuł projektu

 Pliki do pobrania 

 Status

Informacja dodatkowa

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Milanówku  pdfOpis projektu246.82 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 7 na liście do głosowania.
Bezpieczny RAK-townik pdfOpis projektu290.39 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 9 na liście do głosowania.
Kupno i instalacja trzech modułów SkateParku w Milanówku pdfOpis projektu327.82 KB zatwierdzony merytorycznie

Nr. 1 na liście do głosowania.

Mural dotyczący Armii Krajowej na transformatorze u zbiegu ulic Kościuszki i Krasińskiego w Milanówku  pdfOpis projektu304.41 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 5 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”. Transformator u zbiegu ulic Kościuszki i Krasińskiego nie jest własnością Gminy Milanówek.
Aleja Kasztanowa w Milanówku upamiętniająca „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” pdfOpis projektu309.85 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 8 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: jeśli nie istnieją warunki techniczne i technologiczne konieczne do ich realizacji.” W formularzu zgłoszeniowym wskazano jako lokalizację alei kasztanowej „ciąg jednej z ważniejszych ulic w Milanówku”. Niestety brak jest miejsca do posadzenia takiej ilości drzew w ciągu jednej ulicy.Kasztanowce ze względu na swój pokrój (ok. 15–20m. szerokość korony) powinny być sadzone co min. 7 metrów. Zaproponowana aleja kasztanowców potrzebowała by ulicy posiadającej pas zielony po obydwu stronach, na długości min. 350 m. Niestety żadna z głównych ulicy w Milanówku nie spełnia powyższych warunków. Główne ciągi komunikacyjne w Milanówku stanowią pasy drogowe będące w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich lub Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, w których również nie ma możliwości wykonania nasadzeń tak dużej ilości drzew. Należy dodać również, że w tym roku kalendarzowym PKP, będzie wykonywało na terenie Milanówka nasadzenia kompensacyjne po wycince drzew, w ilości ok. 200 szt. drzew m.in. w ul. Warszawskiej, Królewskiej, Kościuszki. Na terenie Milanówka posiadamy aleję kasztanowców białych w ul. Rososzańskiej, będącą pomnikiem przyrody, jak również szpalery kasztanowców m.in. w ul. Mickiewicza, Spacerowej, Krakowskiej.Ponadto należy dodać, że szkółki wycofują się ze sprzedaży sadzonek drzew kasztanowców z uwagi na trwale panującą inwazję szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka, więc może wystąpić problemz dostępnością tak dużej ilość drzew do zakupu.
„Poprawmy bezpieczeństwo drogowe w Milanówku”. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy ostrzegających o przekroczeniu prędkości pojazdu z funkcją monitorowania natężenia ruchu samochodowego on-line pdfOpis projektu367 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 12 na liście do głosowania.
Utwardzenie ulicy Reymonta pdfOpis projektu195.62 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 2 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 1 ust. 4”. Budżet przeznaczony na realizację jednego projektu to 160 000,00 zł.
Wodny plac zabaw pdfOpis projektu225.96 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 2 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 1 ust. 4”. Budżet przeznaczony na realizację jednego projektu to 160 000,00 zł.
Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Milanówku przy ul. Turczynek pdfOpis projektu220.14 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 3 na liście do głosowania.
Bezpiecznie na Piłsudskiego przy targu pdfOpis projektu284.34 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 6 na liście do głosowania.
„Szafki na książki dla uczniów” pdfOpis projektu268.54 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 1 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla Mieszkańców”. Wykonanie szafek w szkole podstawowej jest skierowane do określonej grupy odbiorców, którymi są uczniowie szkoły, co powoduje, że projekt nie jest zadaniem dostępnym dla ogółu mieszkańców Gminy Milanówek.
Tegball4Milanówek – budowa stref do gry w Tegball na terenie całego miasta. pdfOpis projektu301.84 KB zatwierdzony merytorycznie

Projekt połączony w „Teqball w Milanówku”.

Nr. 10 na liście do głosowania.

Idziemy „po TĘŻNIE”. Tężnie solankowe w Milanówku pdfOpis projektu257.69 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 2 na liście do głosowania.
2 boiska do gry w Tegball pdfOpis projektu258.43 KB zatwierdzony merytorycznie

Projekt połączony w „Teqball w Milanówku”.

Nr. 10 na liście do głosowania.

Wiata rowerowa pdfOpis projektu237.06 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 5 na liście do głosowania.
MAMY relaks – leżaki miejskie i hamaki miejskie pdfOpis projektu210.28 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 8 na liście do głosowania.
Kaczkomat pdfOpis projektu216.32 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 11 na liście do głosowania.
Budowa chodnika przy ulicy Podwiejskiej – poprawa bezpieczeństwa pieszych pdfOpis projektu214.95 KB zatwierdzony merytorycznie Nr. 4 na liście do głosowania.
Modernizacja ulicy Wysokiej pdfOpis projektu270.36 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 2 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 1 ust. 4”. Budżet przeznaczony na realizację jednego projektu to 160 000,00 zł.
Mielenie gałęzi pdfOpis projektu264.36 KB odrzucony merytorycznie Projekt jest niezgodny z § 3 ust. 8 pkt 5 Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały RMM nr 99/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, który mówi cytuję „W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności”. Ze względu na ograniczenia prawne, jak i sprzętowe, nie ma możliwości realizacji projektu. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej może wyonywac jedynie zadania statutowe, które nie obejmują zleceń od mieszkańców (brak możliwości świadczenia usług osobom prywatnym). Ponadto sprzęt (rębarka), który posiada ZGKiM nie jest sprzętem przemysłowym i jego eksploatacja wymaga ograniczeń ilościowych.

Po weryfikacji wszystkich zgłoszonych formularzy, poniżej przedstawiamy listę wraz z kolejnością wylosowanych projektów poddanych głosowaniu, które rozpocznie się 31 października 2019 r.

Głosować można na dwa sposoby:

  1. W formie papierowej poprzez wrzucenie uzupełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w jednej z czterech dostępnych lokalizacji:
    1. Sekretariat Urzędu Miasta budynek A, ul. Kościuszki 45 (w godzinach pracy Urzędu),
    2. Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta budynek C, ul. Spacerowa 4 (w godzinach pracy Urzędu),
    3. Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 (w godzinach pracy MCK),
    4. Straż Miejska, ul. Warszawska 32 (całodobowo).
  2. Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Miasta w zakładce Budżet Obywatelski.

Głosowanie potrwa do 8 listopada 2019 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: