Rusza przebudowa al. Tysiąclecia

Już od 14 lutego mieszkańcy Piastowa mogą spodziewać się utrudnień w ruchu na jednej z ważniejszych arterii – Alei Tysiąclecia. Utrudnienia związane są z dawno zapowiadaną przebudową drogi.

W listopadzie br. informowaliśmy o umowie podpisanej pomiędzy powiatem pruszkowskim a firmą FAL-BRUK, dotyczącą przebudowy tej ważnej drogi na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej wraz z tym skrzyżowaniem.

Zakres prac ujętych w umowie obejmuje:

  • remont nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i skrzyżowań w granicach pasa drogowego;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • remont nawierzchni chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie zachodniej;
  • korektę łuków na skrzyżowaniach z drogami gminnymi i istniejących zjazdach publicznych;
  • budowę kanału technologicznego;
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej;
  • zmianę organizacji ruchu.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Powiatu Pruszkowskiego. Koszt przebudowy wynosi 1 722 000 zł.

W związku z rozpoczynającymi się pracami przewidywane są od 14 litego znaczne utrudnienia w ruchu. Zamknięty zostanie wlot od ul. Elizy Orzeszkowej do której objazd zostanie poprowadzony ulicami: Tuwima, 11-Listopada i Harcerską. Trasa planowanego objazdu w kierunku Al. Jerozolimskich zostanie poprowadzona ulicami: Tuwima, Reja, Grunwaldzką. Na czas rozbudowy zatok autobusowych w ul. Tysiąclecia zostaną wyznaczone przystanki tymczasowe. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie zrealizowana do kwietnia br.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: