Jest umowa na przebudowę Al. Tysiąclecia

W piątek, 19 listopada br., Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski i Wojciech Herner, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali z wykonawcą, firmą FAL-BRUK sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, umowę na przebudowę Alei Tysiąclecia w Piastowie na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej wraz z tym skrzyżowaniem.

Zakres prac ujętych w umowie obejmuje:

  • remont nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i skrzyżowań w granicach pasa drogowego;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • remont nawierzchni chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie zachodniej;
  • korektę łuków na skrzyżowaniach z drogami gminnymi i istniejących zjazdach publicznych;
  • budowę kanału technologicznego;
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej;
  • zmianę organizacji ruchu.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Powiatu Pruszkowskiego. Koszt przebudowy wynosi 1 722 000 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: