Dotacja dla Szpitala Powiatowego na Wrzesinie

W piątek 24 września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Izabella Jabłońska-Makowska, p.o. Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów podpisali z Konstantym Radziwiłłem, Wojewodą Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w szpitalu SPZZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)” w wysokości 3 995 229,00 zł.

Całkowity koszt doposażenia bloku operacyjnego wynosi 4 994 036,45 zł. Dotacja ze środków budżetu państwa to 80% tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 822 018,40 zł oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – 176 789,05 zł.
W ostatnich latach działalność zabiegowa szpitala znacznie się rozwinęła, szczególnie w zakresie chirurgii ogólnej i ginekologii z położnictwem. To właśnie potrzeby tych dwóch oddziałów będzie realizował nowy blok operacyjny.

Blok będzie wyposażony we własne aparaty do diagnostyki śródoperacyjnej – aparat USG i RTG. W salach operacyjnych zostaną zainstalowane nowoczesne aparaty do znieczuleń, lampa bezcieniowa i zestawy do podawania płynów infuzyjnych. W planach jest również zakup narzędzi do wykonywania poważnych operacji takich jak trepanacja czaszki u chorych po ciężkich urazach głowy. Blok operacyjny będzie wyposażony we własne urządzenia do mycia narzędzi operacyjnych i sprzęt do ich przekazania do sterylizacji. Przyznana dotacja pozwoli również na zakup pierwszego wyposażenia dla Centralnej Sterylizacji.

Nowe wyposażenie przyczyni się do podniesienia standardów leczenia i diagnostyki pacjentów, a także pracy personelu szpitala. Dzięki inwestycji poprawi się dostęp do świadczeń gwarantowanych o profilu zabiegowym, m.in. poprzez skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację, pobytu oraz efektywniejsze i bardziej ekonomiczne wykorzystanie potencjałów oddziałów zabiegowych. Wartością nie do przecenienia jest to, że precyzyjne badania wykonywane za pomocą wydajnych i energooszczędnych aparatów dadzą szansę  pacjentom na szybką diagnostykę i leczenie.

W oddziałach chirurgii ogólnej i ginekologiczno-położniczej szpitala hospitalizowanych jest blisko 4 tysiące pacjentów rocznie. Dodatkowo, w szpitalu przyjmowanych jest około tysiąc porodów rocznie – SPZZOZ przewodzi w tej statystyce wśród szpitali powiatowych województwa mazowieckiego. W 2020 roku do szpitala przyjęto ponad 5,4 tys. osób. Na oddziały często trafiają pacjenci wymagający interwencji w trybie pilnym. SPZZOZ w Pruszkowie obsługuje pacjentów nie tylko z powiatu pruszkowskiego, ale także ościennych. Szacuje się, że około 30% pacjentów szpitala to mieszkańcy powiatów grodziskiego, warszawskiego zachodniego i m.st. Warszawy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: