Podkowa Leśna w oczach mieszkańców

W dniach 15 lipca w otrębuskiej filii Biblioteki Publicznej w Brwinowie oraz 17 lipca w czasie sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, odbyły się otwarte spotkania z dr Dorotą Mantey autorką raportu "Opinie mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i Gminy Brwinów nt. warunków życia i jakości usług publicznych", powstałego na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych wiosną br.  na zlecenie Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo.

Wyniki badań „Opinii mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i Gminy Brwinów nt. warunków życia i jakości usług publicznych” zostały omówione i podsumowane w postaci prezentacji. Stowarzyszenie przygotowało 30 kompletów wydruków pełnych raportów, które są dostępne w bibliotekach oraz urzędach w obu miastach. Raporty są także dostępne w siedzibie LGD dla instytucji i podmiotów zainteresowanych. LGD opracowało skrócone wyciągi z badań.

Treść raportu dostępna jest TUTAJ

Kwestionariusz wykorzystany w badaniu został opracowany przez Związek Miast Polskich. Ten sam kwestionariusz, posłużył do realizacji poprzedniej edycji badania w 2011 r., tak by możliwa była analiza porównawcza. Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jest praktycznym narzędziem przydatnym zarówno w codziennym zarządzaniu gminą jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych. Metodologia badania i kwestionariusz opracowany pod opieką naukową dr Cezarego Trutkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego są rekomendowane m. innymi przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywna i rzetelną diagnozę społeczną, w szczególności na:

  • zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd,
  • określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców,
  • uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo uprzejmie dziękuję za zaproszenia:

  • p. Alinie Stenckiej Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna,
  • p. Grażynie Nowocień Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Serdecznie dziękujemy Państwu Burmistrzom za współpracę i pomoc w realizacji badań. Tą drogą przekazujemy także podziękowania dla wszystkich mieszkańców obu gmin, którzy wzięli udział w badaniach. Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane opinie.

Elektroniczna wersja pełnych raportów dostępna jest na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na stronach internetowych obu gmin.

Polub nas na Facebook