Plan zagospodarowania Alei Lipowej w Podkowie Leśnej nie jest nowy, ale dopiero teraz, gdy przyszło do realizacji inwestycji, projekt wywołuje w gminie dużo emocji. Wykonawca miał niebawem wejść na teren budowy, ale rozpoczęła się procedura wpisania terenu do rejestru zabytków.

Przypomnijmy, Urząd Gminy Podkowa Leśna już od ponad 20 lat planował zagospodarowanie Al. Lipowej. Na ten cel jednak długo nie starczało środków. Dopiero w 2008 r. przystąpiono do sporządzenia projektu przebudowy ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła do ronda. Zaplanowano wtedy modernizację jezdni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na części nieutwardzonej. Plan został – zaczęto zatem szukać możliwości dofinansowania. To udało się w 2016 r., gdy Podkowa Leśna wraz z sąsiednimi gminami uzyskała środki unijne na budowę zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych.

Partnerzy zdążyli już wywiązać się ze swojej części zadania, przyszedł więc i czas na Podkowę Leśną. Udało się pozyskać wszelkie pozwolenia, decyzje, opinie i zatwierdzenia wymagane przepisami prawa. Jak zapewnia Burmistrz Artur Tusiński, w projekcie przyjęto rozwiązania przyjazne środowisku, jak i niezagrażające drzewostanowi, który objęty jest ochroną jako pomnik przyrody. Zaplanowano zastosowanie nawierzchni mineralno-żywicznej, wodoprzepuszczalnej, co odpowiednio nawadniałoby drzewa i jednocześnie wpisywało się w jednolity krajobraz Miasta Ogrodu. Wszystko wskazywało, że zabytkowa Aleja zmieni swoje oblicze. Jednak część mieszkańców poddała w wątpliwość zasadność zagospodarowania tego terenu w ten sposób i wskazywała na konieczność zachowania jego naturalnego charakteru. Pod petycją zebrano nieco ponad 100 podpisów. Po wyjaśnieniach Burmistrza, podczas zwołanej 4 marca Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, okazało się, że część mieszkańców mogła zostać wprowadzona w błąd za pomocą przedstawionych nieprawdziwych danych i projektów, zakładających m.in. wycinkę drzew. Zabrakło zatem odpowiedniej komunikacji.

Pelna treść artykułu dostępna będzie już od środy, 11 marca br., w numerze 2 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Dostała panele, wycięli jej drzewa - Kulisy projektu fotowoltaicznego MPWiK
  • Wywiad z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim
  • Podsumowanie Grodziskich Splotów
  • Wiosna ludów - czyli kilka słów o lokalnych referendach
  • Jak zabezpieczyć się przed Koronawirusem
  • Luiza Złotkowska kończy karierę
  • Podsumowanie konsultacji SSL CPK
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: