Ruszyła przebudowa ulicy Gołębiej

fot. podkowalesna.pl

W styczniu br. gmina Podkowa Leśna rozpoczęła prace przygotowawcze w ulicy Gołębiej na odcinku od DW 719 do skrzyżowania ulic Zachodniej i Bażantów (włącznie). Planowo ulica Gołębia poza nową nawierzchnią asfaltową zyska również odwodnienie, a po jednej stronie ulicy - chodnik na odcinku od ul. Orlej do „trasy”.  Na Gołębiej powstaną także pobocza z kruszywa, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.  W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci (teletechniczne oraz energetyczne) pozostające w kolizji z przebudowywaną drogą.

Na chwilę obecną wykonawca (MKL-BUD Sp. z o.o.) prowadzi prace przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na pomiarach geodezyjnych, zabezpieczeniu istniejących drzew oraz punktowej rozbiórce drogi. Montowane są również studnie chłonne, których na rozbudowywanym odcinku będzie 37. Poza tym usuwane są kolizje nowej drogi z istniejącą siecią teletechniczną i energetyczną, co może wywołać utrudnienia w dostępie do prądu i internetu. Zanim dojdzie do rozbiórki nawierzchni, wykonawca wstawi krawężniki.

Prace przygotowawcze powodują niewielkie trudności w korzystaniu z drogi. Jest ona w dalszym ciągu przejezdna.  Większe utrudnienia pojawią się w momencie rozbierania nawierzchni ulicy,  która zgodnie z harmonogramem i w optymistycznej wersji - rozpocznie się już w marcu. Kolejny etap to wykonanie warstwy podbudowy drogi, poziomowanie skrzynek zasuw, hydrantów, studzienek kanalizacyjnych, a także asfaltowanie i budowa wyniesionych skrzyżowań wspomnianego wyżej fragmentu chodnika. Po rozpoczęciu prac budowlanych dopuszczalny będzie jedynie ruch pojazdów wjeżdżających na budowę oraz mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji i mieszkających przy przebudowywanym  odcinku drogi.

Poza przebudową tego fragmentu ulicy będą prowadzone równolegle prace związane z przebudową przejazdu Podkowa Leśna Zachodnia. Także i tutaj kierowcy napotkają trudności w poruszaniu się po Podkowie.

Zakładany termin zakończenia przebudowy ulicy Gołębiej nastąpi z końcem września 2023 roku. Kwota na wykonanie zadania - zgodnie z umową - wynosi 2. 298.424,65 zł brutto.

Przebudowa ulicy Gołębiej to preludium do poważnych zmian i utrudnień komunikacyjnych w tej części Podkowy, ponieważ już w lutym ruszają prace związane z przebudową ulicy Orlej i Sokolej.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Przebudowa ulicy Gołębiej


To może Cię zainteresować: