Rusza Budżet Partycypacyjny w Podkowie Leśnej

1 maja 2022 roku startuje kolejna, czwarta już edycja Budżetu Partycypacyjnego w Podkowie Leśnej. Budżet Partycypacyjny to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom miasta uczestniczenie w procesie inicjowania działań i współdecydowania o wydatkowaniu środków z budżetu Miasta.

W tej edycji wydłużamy termin składania wniosków i przez cały maj będziemy czekać na Wasze propozycje. Ostateczny termin upływa 31 maja o godz. 16.00. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać osobiście w Urzędzie Miasta lub mailowo na adres partycypacja@podkowalesna.pl. W obu przypadkach należy dołączyć listę 30 osób popierających dany projekt.

Projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Będziemy sprawdzać, czy pomysł został przedstawiony na poprawnym formularzu i czy zawiera wszelkie niezbędne załączniki. Natomiast później sprawdzimy, czy dany projekt wpisuje się w zadania własne gminy, bo tylko takie pomysły mogą zostać zrealizowane.

Ogłoszenie listy projektów nastąpi do dnia 31 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 16-23 września 2022 r. Jednak przez cały wrzesień będziecie mogli promować swoje pomysły, tak aby mieć jeszcze większą szansę na wygraną. W promocji pomoże również Urząd Miasta udostępniając swoje kanały komunikacji z mieszkańcami. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów do realizacji nastąpi do dnia 28 września.

Czekamy na Wasze propozycje.

Kalendarium:

  • 1 maja – 31 maja 2022 – zgłaszanie projektów;
  • 1 czerwca – 10 czerwca 2022 – weryfikacja formalna;
  • 13 czerwca – 26 sierpnia 2022 – weryfikacja merytoryczna;
  • 31 sierpnia – ogłoszenie projektów na liście do głosowania
  • 1 września – 15 września 2022 – akcja promocyjna projektów
  • 16 września – 23 września 2022 – głosowanie mieszkańców
  • Do dnia 28 września – ogłoszenie listy projektów do realizacji;

Do pobrania:

Zarządzenie nr 35 – Budżet Partycypacyjny
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy projektu
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista mieszkańców popierających projekt
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zgoda opiekuna prawnego
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Deklaracja współfinansowania
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Zgoda na dysponowanie terenem
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Karta do głosowania

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: