Trwają konsultację w sprawie podkowiańskich skrzyżowań

Bezpieczeństwo na drogach jest jednym z tematów, które zdominowało prowadzone od 2015 r. spotkania Burmistrza Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego z mieszkańcami.

5 lat temu z raportów opracowanych przez ekspertów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i twórców Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego czy programu Gambit wynikało, że główną przyczyną wypadków na naszych drogach jest prędkość. Dodatkowo podkowiańskie pasy drogowe są wąskie, niecałe 10 km ma pas drogowy odpowiadający szerokością wymogom ustawy o drogach publicznych. Wiele skrzyżowań pozbawionych jest trójkątów widoczności, co nie sprzyja zwłaszcza bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu.

Na szczęście wypadki w Podkowie Leśnej zdarzają się sporadycznie, ale dla władz gminy ważne jest też subiektywne poczucie bezpieczeństwa, któremu sprzyja zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów.

Od listopada 2014 r. przebudowane zostało i utwardzone prawie 12 km dróg. Obecnie prawie połowa dróg w Podkowie Leśnej ma nawierzchnie twarde. Remontując drogi, władze gminy cały czas pamiętały o bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego zastosowano wiele metod służących spowolnieniu i uspokojeniu ruchu pojazdów. Mimo przyjęcia, w wyniku konsultacji społecznych, zasady dotyczącej nowo projektowanych dróg, a tyczącej się stosowania fizycznych środków spowolnienia ruchu (progi, skrzyżowania wyniesione, szykany) i organizacji ruchu (strefy zamieszkania), nadal w wielu miejscach nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego efektu. Z perspektywy czasu widać, że niektóre rozwiązania, mimo że poprawiły bezpieczeństwo, są zwyczajnie mniej skuteczne, inne bardzo, ale krytykowane są za „radykalizm”, a jeszcze inne mają tyle samo zwolenników, co przeciwników.

Widząc ten problem i planując w przyszłym roku zlecenie opracowania organizacji ruchu, Urząd Miasta Podkowa Leśna ogłosił konsultacje, w których zadaje mieszkańcom następujące pytanie:

Czy jesteś za wprowadzeniem na drogach spełniających warunki skrzyżowań równorzędnych, a później na każdej nowo wybudowanej lub wyremontowanej drodze?

Warunkiem wprowadzenia skrzyżowania równorzędnego jest nawierzchnia twarda przecinających się dróg. Rozwiązanie dotyczy dróg gminnych. Wyłączone z organizacji będą ulice powiatowe Jana Pawła II i Brwinowska oraz trasa 719, która jest drogą wojewódzką. Proponowane rozwiązanie, powszechnie stosowane na całym świecie, poprawi bezpieczeństwo na ulicach Podkowy Leśnej, ale wymaga od wszystkich zmiany przyzwyczajeń.

Ankietę można wypełnić poprzez stronę www.podkowalesna.pl. Dołączona została też do ostatniego numeru Biuletynu Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Formę papierową należy wypełnić, zaznaczyć odpowiedź i wrzucić do skrzynki przed Urzędem Miasta. Ankietę elektroniczną można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełnić bezpośrednio na stronie WWW.

Opinie będą zbierane do 30 listopada br. Zapraszamy do dyskusji.

Konsultacje dotyczą skrzyżowań dróg

STRONA PÓŁNOCNA
1 - Zachodnia / Słowicza
2 - Gołębia – Zachodnia / Bażantów
3 - Gołębia / Sokola
4 - Sokola / Wróbla
5 - Słowicza / Warszawska
6 - Słowicza / Błońska
7 - Słowicza / Helenowska
8 - Słowicza / Miejska
9 - Lotnicza / Główna
10 - Lotnicza / Myśliwska
11 - Jelenia / Helenowska
12 - Jelenia / Błońska
13 - Jelenia / Królicza
14 - Jelenia / Wiewiórek
15 - Główna / Miejska
16 - Główna / Helenowska
17 - Główna / Warszawska
18 - Główna / Wiewiórek
19 - Myśliwska / Helenowska
20 - Myśliwska / Błońska
21 - Myśliwska / Wiewiórek
22 - Królicza / Sarnia
23 - Wiewiórek / Wiewiórek
24 - Wiewiórek – Jeża /Zamkowa

STRONA POŁUDNIOWA
1 - Parkowa / Kwiatowa (wlot zachodni)
2 - Parkowa / Wrzosowa
3 - Parkowa /Kwiatowa (wlot wschodni)
4 - Kwiatowa / Storczyków
5 - Kwiatowa / Konwalii
6 - Kwiatowa / Paproci
7 - Kwiatowa / Wrzosowa
8 - Sasanek / Głogów
9 - Sasanek / Storczyków
10 - Sasanek / Bluszczowa
11 - Akacjowa / Świerkowa / Modrzewiowa
12 - Akacjowa / Kościelna
13 - Akacjowa / Klonowa
14 - Akacjowa / Topolowa
15 - Akacjowa / Wschodnia
16 - Modrzewiowa / Kościelna
17 - Modrzewiowa / Topolowa
18 - Modrzewiowa / Wschodnia
19 - Modrzewiowa / Sosnowa
20 - Lipowa / Orzechowa
21 - Bukowa / Dębowa
22 - Bukowa / Wschodnia
23 - Bukowa / Grabowa
24 - Bukowa / Sosnowa
25 - Bukowa / Cicha
26 - Reymonta / Ejsmonda
28 - Reymonta / Mickiewicza
29 - Reymonta / Słowackiego
30 - Sienkiewicza / Mickiewicza
31 - Sienkiewicza / Słowackiego

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: