Do końca listopada trwają konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych w Podkowie Leśnej. Rozwiązanie to ma wpłynąć na uspokojenie ruchu na wąskich, podkowiańskich drogach. Warto tu zaznaczyć, że podobne rozwiązanie wprowadził niedawno Jaktorów. Jak się ono sprawdza?

W drugiej połowie 2019 r. podjęto decyzję o uporządkowaniu istniejącej organizacji ruchu na drogach na ternie gminy Jaktorów. Zlecono firmie zewnętrznej opracowanie projektów zmian w stałej organizacji ruchu. Zaproponowane przez projektanta i zaakceptowane przez Urząd Gminy Jaktorów rozwiązania wprowadziły wydzielenie na terenie Gminy Jaktorów tzw. „stref skrzyżowań równorzędnych”. Dotyczy to głównie osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego za kościołem w Jaktorowie (tzw. „osiedle Blich”) oraz na terenie miejscowości Sade Budy w rejonie ograniczonym ulicami: Kościuszki (DW 719), Długiej, gen. Bema, Chełmońskiego.

– Ten rodzaj skrzyżowań sprzyja uspokojeniu ruchu na danym odcinku drogi, gdyż wymaga od kierującego pojazdem zwolnienia przed skrzyżowaniem  – mówił nam Kamil Cegliński, zastępca kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie. – Przy wjeździe do tych stref umieszczone zostaną specjalne tablice informacyjne dla kierowców. Skrzyżowania równorzędne w tych miejscach funkcjonowały już od dawna, jednakże nie zawsze były one oznakowane i ruch drogowy odbywał się po nich zgodnie z „zasadą prawej ręki”. Poza powyższymi strefami wprowadzona zostanie organizacja ruchu na pozostałych drogach, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów.
Nowa organizacja ruchu docelowo obejmie całą gminę i jest sukcesywnie wprowadzana. Nie są to jedyne metody spowalniania ruchu na terenie gminy. W wielu przypadkach na prośbę mieszkańców, jak i pieszych, zaprojektowane zostały i obecnie są montowane progi zwalniające
.

Rozwiązana takie zastosowane zostały głównie na wąskich drogach, gdzie brak jest szerokiego pobocza lub chodnika dla pieszych. Ponadto na niektórych drogach pojawią się znaki ograniczające dopuszczalną prędkość. Wspomniane zmiany na bieżąco konsultowane są z mieszkańcami. Jak zaznaczył Kamil Cegliński:

Zmiany w organizacji ruchu są często następstwem telefonów i pism składanych przez mieszkańców. W związku z powyższym wierzę w to, że podejdą oni do tych zmian z optymizmem. Na chwilę obecną zdarzają się pojedyncze skargi mieszkańców, którzy nie tyle negują wprowadzenie konkretnego rozwiązania technicznego, co odnoszą się w większości przypadków do konkretnej lokalizacji poszczególnych znaków, aby ułatwić późniejsze korzystanie z istniejących wjazdów lub dojść do posesji. Wszystkie zgłaszane do Urzędu Gminy w Jaktorowie skargi/uwagi rozpatrywane są indywidualnie i na bieżąco dokonywane są stosowne korekty.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach w Podkowie Leśnej zachęcam do przejścia na stronę: http://podkowalesna.pl/aktualnosci/konsultacje-w-s-skrzyzowan-rownorzednych/

Poniżej dostępne są mapy pokazujące zakres wprowadzanych zmian organizacji ruchu.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców


To może Cię zainteresować: