Sukcesy w kształceniu zawodowym jakie odnosi Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie realizowanych projektów sprawiły, że 9 czerwca 2016 r. do grodziskiej szkoły przybyli z wizytą przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz polscy i francuscy eksperci ECVET.

Głównym tematem spotkania oprócz prezentacji realizowanych projektów zawodowych posiadających status „Dobrej praktyki” był  Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training), który z powodzeniem wdraża jako jedna z niewielu szkół w Polsce jak również nie licznych w  Europie grodziska szkoła. Wdrażany system to promocja inicjatywy Unii Europejskiej jaką jest idea ECVET, umożliwiająca obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych, które stają się przejrzyste oraz uznawalne i porównywalne w całej Europie.  

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: