Wczoraj o 10.00 w Sali Herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania podinspektora Wojciecha Bogiel na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. W uroczystości wziął udział Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej oraz Starosta Powiatu Grodziskiego Pan Marek Wieżbicki i przedstawiciele kadry kierowniczej jednostki.

Dzięki udziałowi pocztu sztandarowego z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie dzisiejsza zbiórka, mimo bardzo ograniczonej liczby uczestników, miała uroczystą oprawę. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Stołecznemu Policji nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.

Następnie podinspektor Agnieszka Sapińska - Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji odczytała rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji o powołaniu z dniem 29 czerwca 2020 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.  podinspektora Wojciecha Bogiel.

Nowo powołany Komendant przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek o objęciu stanowiska.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej przedstawiając przebieg kariery zawodowej powołanego komendanta podkreślił jego wiedzę i 25-letnie doświadczenie służbowe, dające gwarancję właściwej realizacji zadań na tym stanowisku. Życzył mu również sukcesów i zapewnił o swoim wsparciu. W swoim przemówieniu generał nawiązał do obecnego trudnego okresu pandemii, który przed kierownikami jednostek stawia jeszcze większe wymagania i dodatkowe zadania.

Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki pogratulował komendantowi awansu i podkreślił dobrą współpracę w czasie pełnienia przez niego dotychczasowych obowiązków.

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. podinspektor Wojciech Bogiel podziękował za okazane mu zaufanie i powołanie go na stanowisko kierownika grodziskiej jednostki. Podkreślił, że razem z całą załogą komendy dołoży wszelkich starań, aby swoje obowiązki wykonywać z sumiennością i poświęceniem oraz właściwie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Komendant poprosił również o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w czwartek policjanta.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników komendy pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. nadkomisarz Cezary Grzelka złożył powołanemu Komendantowi gratulacje i życzenia satysfakcji z każdego dnia służby na nowym stanowisku.

Uroczystość zakończyło odprowadzenie sztandaru i meldunek złożony przez dowódcę uroczystości Komendantowi Stołecznemu Policji.

Podinspektor  Wojciech Bogiel  służbę w Policji rozpoczął 20 listopada 1995 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, gdzie pracował do 2006 roku, zajmując stanowiska wykonawcze, a następnie kierownicze. W 2006 roku został  mianowany na stanowisko eksperta Wydziału Sztab Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, a w 2010 roku został Zastępcą Naczelnika tego wydziału. W 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Stołeczne Stanowisko Kierowania w Komendzie Stołecznej Policji. W 2014 roku zostały mu powierzone obowiązki  I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, a rok później został mianowany na to stanowisko.

Z dniem 29 listopada 2016 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. Od 22 lutego 2020r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.

Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: