Przebudują ważną drogę

Już niedługo ruszą prace przy rozbudowie drogi powiatowej nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach. Pod koniec sierpnia Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zapewnione jest też finansowanie dla tej inwestycji.

Droga zostanie wyremontowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie, do granicy administracyjnej miasta Piastowa z miastem stołecznym Warszawa. Remont jest niezbędny z uwagi na bardzo zły stan jezdni, wykonanej częściowo z betonu asfaltowego, a częściowo z trylinki. Droga nie posiada uregulowanych poboczy, chodników i ścieżki rowerowej.

Zakres prac obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, i ścieżki pieszo-rowerowej, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nN i oświetlenia drogowego. Co ważne, w ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa.

Rada Powiatu Pruszkowskiego zabezpieczyła środki na realizację tego zadania w latach 2021 -2023 w następujących kwotach: 2021 – 92 250,00 zł, 2022 – 2 300 000,00 zł, 2023 – 2 107 750,00 zł. Miasto Piastów zadeklarowało możliwość współpracy i partycypację w kosztach inwestycji w kwocie 3 000 000,00 zł, natomiast Gmina Michałowice w wysokości 10-15% wartości inwestycji.

Warto dodać, że pod koniec sierpnia Zarząd Powiatu Pruszkowskiego złożył wniosek o dofinansowanie rozbudowy tej drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Polub nas na Facebook