18 sierpnia 2022 roku zawarte zostało porozumienie trójstronne pomiędzy Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczące udzielenia powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach”. Na mocy porozumienia Miasto Piastów zobowiązało się do przekazania powiatowi 200 tys. zł w 2022 roku oraz 1 mln 300 tys. zł w roku 2023, natomiast Gmina Michałowice – 400 tys. zł w tym roku oraz 350 tys. zł w roku kolejnym. Ponadto powiat pruszkowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 252 748,56 zł.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie, na długości 668 m (do skrzyżowania z ul. Górna Droga). W ramach rozbudowy zaplanowano wykonanie chodnika o szerokości 2 metrów, ciągu pieszo-rowerowego (o szerokości 3 metrów) oraz 20 zatok postojowych, w tym 2 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Jest to doskonały przykład na to, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stawia na współpracę z gminami oraz na możliwości płynące z dofinansowań z zewnątrz – wszystkie te działania podejmujemy, aby finalnie mieszkańcy powiatu pruszkowskiego mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Bardzo dziękujemy włodarzom Piastowa i Michałowic za wsparcie – podsumowuje Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Rozbudowa ulic Dworcowej i Bodycha coraz bliżej


To może Cię zainteresować: