W ramach Programu Modernizacji Policji trwa rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Na jakim obecnie jest etapie?

Program Inwestycyjny na jej realizację został zatwierdzony 16.11.2017 r. Dokumentacja projektowa rozbudowy obiektu została opracowana i odebrana 24.06.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 07.01.2019 r. podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 07.07.2021 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez Starostę Pruszkowskiego.

Inwestycja obejmuje modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz dobudowę nowego skrzydła budynku wraz z garażem podziemnym. Prace związane z rozbudową jednostki zostały zakończone i w dniu 10.02.2021 r. przekazano do użytkowania nowo wybudowaną i w pełni wyposażoną część budynku.

Zakres prac zrealizowanych i odebranych objął:

  • budowę nowego skrzydła KPP wraz z garażem podziemnym,
  • budowę łącznika w poziomie pierwszego piętra pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną,
  • zagospodarowanie terenu zewnętrznego jednostki wraz z jego ogrodzeniem.

Nowa część budynku w pełni wyposażona pod względem kwaterunkowym i teleinformatycznym została uruchomiona w dniu 15.03.2021 r.

Obecnie trwają prace modernizacyjne w starej części KPP. To powierzchnia 3561,47 m².

Poprzez rozbudowę obiektu o nowe skrzydło oraz zagospodarowanie całego terenu działki uzupełniono funkcję istniejącego budynku. Mając na uwadze zwiększenie obsady etatowej, obiekt po rozbudowie będzie spełniał określone parametry. Inwestycja zapewni tym samym zwiększenie powierzchni użytkowej oraz lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Nowy budynek spełnia obecnie obowiązujące wymogi p.poż i bhp.

Po zmodernizowaniu i uruchomieniu całej jednostki polepszą się warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, jak również poziom obsługi interesantów Rozbudowa i modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji na terenie powiatu pruszkowskiego przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i obywateli.

Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość kosztorysowa całej inwestycji to 33 040 505 złotych.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Trwa rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie


To może Cię zainteresować: