Budżet Obywatelski Pruszkowa - które projekty przebrnęły przez weryfikację?

Znamy wyniki weryfikacji szczegółowej projektów zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa. Z 64 ocenianych projektów, pozytywnie weryfikację przeszło 48 z nich.  Na które projekty będą mogli zagłosować mieszkańcy?

Poniżej przedstawiamy wyniki wersyfikacji projektów:

ob. 1 - GĄSIN

L.p.

Nr
projektu

Tytuł

Kwota

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem

1

9

SENIORADA VI - GĄSIN

107 300,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

2

27

Miejsce do biwakowania

37 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji na realizację projektu.

3

38

Miejski zielnik na Gąsinie

4 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

4

43

Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Tunelu pod PKP w ciągu ul. Błońskiej i Działkowej

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

5

53

Wodny plac zabaw dla dzieci

120 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji oraz błędnie oszacowany koszt realizacji projektu (nieuwzględnione koszty związane z przygotowaniem projektu placu oraz projektu przyłączy, przez co koszt realizacji projektu przekraczy wysokość limitu kwotowego jednego projektu).

6

63

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Gąsin)

10 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

7

64

Oświetlenie świąteczne na Gąsinie

80 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

8

65

Nasadzenia krzewów na Gąsinie

27 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

9

71

Tablice edukacyjne w SP10 na Gąsinie

80 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

10

77

Kosze na śmieci dla Gąsina

50 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

         

ob. 2 - ŻBIKÓW-BĄKI

L.p.

Nr

 
projektu

 

Tytuł

Koszt

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem 

1

7

SENIORADA VI - ZBIKÓW-BĄKI

109 500,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

2

10

Dostawienie śmietników w ulicach prowadzących do Parku Mazowsze

23 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

3

13

Pruszków Gra - wyposażenie szkół podstawowych w gry planszowe SP9 ul. Mostowa

3 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

4

24

Śmietniki na Żbikowie

42 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

5

31

Ścieżka przyrodnicza dla mieszkańców Pruszkowa kluczem do zrównoważonego rozwoju naszego miasta

69 300,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

6

41

Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Mazowsze

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

7

42

Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring Żbików-Bąki

120 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na brak możliwości doprowadzenia światłowodu do wskazanych lokalizacji oraz koszt realizacji projektu przekroczy wysokość limitu kwotowego jednego projektu.

8

49

Mini park sensoryczny jako miejsce do kreatywnego spędzania wolnego czasu

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

9

51

Ukwiecenie skweru (rabata) przy pomniku Kościuszki (ul. 3-go Maja) i ustawienie eleganckich wież kwiatowych oraz ławek przy Muzeum DULAG 121

58 355,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na planowaną przebudowę ul. 3-go Maja.

10

62

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Żbików-Bąki)

9 500,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

   


 

   

ob. 3 - MALICHY TWORKI

L.p.

Nr
projektu

Tytuł

Koszt

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem 

1

23

Kosze na śmieci i podajniki na psie odchody - Malichy Tworki

90 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

2

61

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Malichy Tworki)

10 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

3

67

Malichy Północne - Park i boisko do gry w boule

110 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na brak możliwości budowy boiska oraz ścieżki bez konieczności uszkodzenia struktury korzeniowej drzew oraz nieuzasadnioną budowę ścieżki spacerowej (nie tworzącej ciągu komunikacyjnego). W projekcie nie zostały uwzględnione koszty związane z opracowaniem projektu oraz wycinki drzew oraz badaniem gruntu niezbędnym do ustalenia sposobu odwodnienia, a także uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (koszty projektu), ponadto zbyt nisko zostały oszacowane koszty związane z pielęgnacją boiska (przez co szacowany koszt realizacji projektu przekracza wysokość limitu kwotowego jednego projektu). Pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskanie odstępstw od przepisów ze względu na bliskość torów WKD może uniemożliwić wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego. Nie określono również zasad udostępniania kul do gry na boisku.

4

70

Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Malichy - Tworki

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

5

72

Rodzinny festyn sportowy oraz organizacja biegu ulicznego

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

6

78

Plac street workout Znicz

120 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

Projekt jest zlokalizowany na nieruchomości nie należącej do Gminy Miasto Pruszków.

 

 

 

 

 

ob. 4 - OSTOJA PORCELIT

L.p.

Nr
projektu

Tytuł

Koszt

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem 

1

4

Wesoły Senior

95 400,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

2

22

Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Ireny

120 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

Projekt nie jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego oraz koszt realizacji projektu przekroczy wysokość limitu kwotowego jednego projektu.

3

30

Ostoja drzew i krzewów

38 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

4

36

Miejski zielnik - ostoja porcelit

4 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

5

60

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Ostoja Porcelit)

10 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

6

76

Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ulic Trojdena i Chrobrego

120 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że ze względu na brak kanalizacji deszczowej w tej lokalizacji wykonanie wyniesionego skrzyżowania może skutkować zalewaniem posesji w obrębie skrzyżowania.

 

ob. 5 - CENTRUM

L.p.

Nr
projektu

Tytuł

Koszt

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem 

1

8

SENIORADA VI - CENTRUM

107 440,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

2

21

PDF - Pruszkowski Dzień Folkloru

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

3

35

strefy relaksu na ul. Kraszewskiego

33 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

4

37

Miejski zielnik w centrum

4 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

5

40

Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Pruszkowa - monitoring w Parku Potulickich

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

6

44

Wrzutnia do samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek z Biblioteki Miejskiej - Książnica Pruszkowska (ul. Kraszewskiego 13)

20 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że w projekcie wskazano wyłącznie koszt związany z instalacją wrzutni (bez uwzględnienia kosztów jej zakupu), a tym samym koszty realizacji projektu są nierealne.

7

50

Ukwiecenie skweru (rabaty) przed budynkiem Książnicy Pruszkowskiej (Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia Główna, ul. Kraszewskiego 13)

46 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że szacowane koszty realizacji nie są realne (nie uwzględniają projektu przyłączy i systemu nawadniającego oraz nie zawierają kosztów utrzymania). Ponadto skwer obecnie stanowi teren urządzony.

8

55

Książnica 24

53 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

9

59

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Centrum)

10 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

10

66

Stworzenie strefy sportu, rekreacji i wypoczynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

120 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji ze względu na planowane prace remontowe oraz brak możliwości instalacji kamery monitoringu.

11

68

Forum Garncarzy i Ceramików

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

12

69

Koncert organowy

7 300,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

         

 

 

ob. 6 - STARE ŚRÓDMIEŚCIE

L.p.

Nr
projektu

Tytuł

Koszt

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem 

1

29

Śniadania w Parku - edycja 6

47 300,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

2

34

Wielofunkcyjna Arena Teqball w parku Sokoła

111 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na brak możliwości realizacji projektu w przedstawionej lokalizacji (zagospodarowanie terenu) oraz koszt realizacji projektu przekroczy wysokość limitu kwotowego jednego projektu.

3

45

Wrzutnia do samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek z Biblioteki Miejskiej - Filia nr 4 (ul. Chopina 1A)

20 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że w projekcie wskazano wyłącznie koszt związany z instalacją wrzutni (bez uwzględnienia kosztów jej zakupu), a tym samym koszty realizacji projektu są nierealne.

4

46

Antysmogowa kwiecista ul. Stalowa - montaż donic z kwiatami na latarniach wzdłuż ulicy

112 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na obowiązującą gwarancję na przebudowaną ul. Stalową, co uniemożliwia podejmowanie działań oddziaływujących na poszczególne elementy związane z drogą.

5

47

Letnie koncerty przy Tężni Miejskiej w Parku Kościuszki (Sokoła)

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

6

48

Ukwiecona stacja Pruszków (PKP - ul. Sienkiewicza) - wymiana donic z kwiatami na eleganckie wieże kwiatowe

42 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na planowaną przebudowę ul. Sienkiewicza. Ponadto projekt jest zlokalizowany na nieruchomości nie należącej do Gminy Miasto Pruszków oraz szacowane koszty realizacji projektu nie są wystarczające do realizacji tego projektu.

7

56

kSIĄŻNICA 24

53 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

8

58

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Stare Śródmieście)

10 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

9

73

Kulturalnie i aktywnie - wesołe poranki na trawie dla dzieci

42 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

10

79

Powitalny napis "Pruszków" z podświetleniem.

94 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

 

 

 

 

 

ob. 7 - OSIEDLE STASZICA BOLESŁAWA PRUSA

L.p.

Nr
projektu

Tytuł

Koszt

Wynik weryfikacji formalnej
z uzasadnieniem 

1

1

Tablica przy pomniku 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej

1 700,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na planowaną przebudowę skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Działkową i ul. Przyszłości

2

2

Wybieg dla psów w sąsiedztwie skateparku

44 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

Projekt nie jest możliwy do realizacji ze względu na niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa (MPZP - kolizja z nieprzekraczalną linią zabudowy) oraz brakiem innej lokalizacji w tym obszarze.

3

3

Aktywny Senior IV

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

4

25

"Modernizacja Placu Zabaw dla najmłodszych Pruszkowiaków przy żłobku nr 2"

117 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

5

32

Integracyjna siłownia na Żwirowisku

120 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

6

52

Wykonanie trzech wiat przystankowych

79 500,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

7

54

Książnica 24

53 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

8

57

Pruszków w tulipanach - tulipany w Pruszkowie (Osiedle Staszica Bolesława Prusa)

10 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

9

74

Web camera na lidze szóstek - transmija 24h

19 000,00 zł

Projekt zweryfikowany negatywnie.
Uzasadnienie:

W wyniku analizy technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu stwierdzono, że projekt nie jest możliwy do realizacji, ze względu na brak możliwości zasilenia kamery w energię elektryczną we wskazanej lokalizacji (budowa przyłącza energetycznego wydłuża termin realizacji ponad jeden rok budżetowy).

10

75

Nowe bramki z siatkami na lidze szóstek

8 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: