Reaguję, gdy widzę

We wtorek, 23 września, odbyła się w Pruszkowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przemoc w przestrzeniach życia współczesnego człowieka. „Reaguję, gdy widzę”, której celem było naświetlenie zjawiska przemocy coraz częściej występującego w różnych obszarach życia człowieka, na poziomie jednostkowym i społecznym.
Organizatorem konferencji był Powiat Pruszkowski oraz Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i Zespół Ośrodków Wsparcia, zaś partnerami: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Halę sportową Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 2 wypełnili nauczyciele, pracownicy OPS, Straży Miejskiej i Policji gmin Powiatu Pruszkowskiego. Uczestników konferencji powitała Elżbieta A. Smolińska Starosta Powiatowy. Program konferencji był bardzo obszerny. Przewidziano w nim 22 wystąpienia prelegentów, w tym znanych naukowców z Polski Włoch, Francji i Ukrainy.

Poniżej przytoczę tytuły tylko kilku wystąpień:
- Edukacyjne konteksty studiów nad przemocą – prof. dr hab. Hanna Żuraw
 Inżynieria interwencji w środowisku społeczno-edukacyjnym – prof. Henri Vieille- Grosjean
- Modele pracy z rodziną wieloproblemową. Ujęcie systemowo-sieciowe – prof. dr hab. Beata Maria Nowak
- Handel ludźmi jako zorganizowana forma ekstremalnej przemocy – mgr Irena Dawid-Olczak (LA Strada)
-Cyber zagrożenia wyzwaniem dla pracownika służb społecznych – dr Sergo Kuruliszwili Instytut Rozwoju Służb Społecznych
- Projekcja skutków mobbingu w pracy na życie rodziny – dr Marek Pawłowski (APS, WSM)
- Transformacja ról społecznych kobiet i mężczyzn, a zjawisko mobbingu rodzinnego – dr Bożena Józefów-Czerwińska.

Miło mi Państwa poinformować, że dr Bożena Józefów-Czerwińska Kierownik Zakładu Antropologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, jest mieszkanką Milanówka, członkiem Rady Programowej Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i współautorką książki „Milanowianki”.

W przerwie konferencji udało mi się porozmawiać ze Starostą Powiatu Pruszkowskiego Elżbietą A. Smolińską, która zdradziła mi, że w przyszłym roku ma zamiar zorganizować konferencję poświęconą temu ważnemu społecznie tematowi, ale z udziałem przedstawicieli gmin powiatów ościennych: Grodziskiego i Ożarowskiego, oczywiście jeżeli będa zainteresowani uczestniczeniem i trochę w zmienionej formule.

Konferencji towarzyszyły 2 wystawy artystów z Limanowej: mozaik Bogusława Mitkowskiego i rzeźby w drewnie Mariana Wójtowicza.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Reaguję, gdy widzę


To może Cię zainteresować: