Autostrada A2 - konsultacje społeczne odcinka C1 na terenie gm Baranów i Wiskitki

Dotyczyła budowy fragmentu C2 autostrady A2 - to ok. 6 km od granicy województwa Otwarte dla społeczeństwa rozprawy administracyjne dotyczyły budowy odcinka ok. 20 km autostrady od granicy województwa do węzła Konotopa. Spotkania w Baranowie i Wiskitkach były ostatnim etapem konsultacji przed wydaniem pozwoleń na budowę.

Na wniosek inwestora odcinek C podzielono na dwie części - C1 i C2 - ocena każdej z nich wymaga przeprowadzenia osobnych rozpraw.

Konsultacje służyły sprawdzeniu zgodności projektów budowlanych z warunkami decyzji środowiskowych.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- z Baranowa i okolic do 30 sierpnia,
- z terenu Wiskitek do 31 sierpnia.

Protokoły ze spotkań zostaną przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), który wyda postanowienia uzgadniające. Na tej podstawie Wojewoda Mazowiecki wyda decyzję o pozwoleniu na budowę odcinka C1 o długości 14 km i C2 - 6 km. W ramach inwestycji powstaną dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP), stacja poboru opłat oraz węzeł Wiskitki.

Mateusz Balcerowicz
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: