Podczas XXV uroczystej Sesji Rady Gminy, rozpoczynającej Fetting Festiwal w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie, wręczono tytuł Honorowego Obywatela gminy Baranów prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Tytułami "Zasłużony obywatel gminy Baranów" wyróżnieni zostali Pani Grażyna Tober i pośmiertnie Pan Ryszard Szymczak.

Prof. Władysław Bartoszewski jest cenionym polskim politykiem, dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym oraz historykiem. Był dwukrotnie ministerem spraw zagranicznych, senatorem IV kadencji i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska.

- Nie jestem i nie byłem nigdy chłopem ani z Marszałkowskiej, ani z Mokotowa, ani z Woli. Tylko wnukiem chłopów ze wsi Żaby pod Bożą Wolą, którzy leżą tam na cmentarzu do dziś - mówił w swoim bardzo osobistym przemówieniu prof. Bartoszewski. Wspominał, jak ojciec, jako jedyny z rodziny, przybył do miasta przed I wojną i sam zdobywał wykształcenie. Nigdy nie odżegnywał się jednak od swojego pochodzenia.

Po wręczeniu tytułu Honorowego Obywatela, Alicja Majewska zadedykowała profesorowi jeden ze swoich utworów, wykonując go wraz z Włodzimierzem Korczem.

W dalszej części tej niezwykle uroczystej sesji wręczono tytuły „Zasłużony dla Gminy Baranów". Trafił on do osób, których osobiste zaangażowanie i praca społeczna przyczyniły się nie tylko do rozwoju ich najbliższego otoczenia, ale również do rozwoju całej Gminy Baranów. W tym roku byli to Pani Grażyna Tober oraz odznaczony pośmiertnie Pan Ryszard Szymańczak.
Pani Grażyna Tober od wielu lat bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Była m.in.: współinicjatorką grupy, która przygotowywała dane do wniosku o przebudowę i rozbudowę budynku obecnej filii bibliotecznej, pomysłodawczynią dożynek gminnych i powstania Klubu Seniora, organizatorką akcji gminnej „Pomoc dla powodzian", wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kaskach, aktywnym współpracownikiem Harcerstwa Polskiego, członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, a od 2006 r. Prezesem tej organizacji. Ponadto Pani Grażyna Tober jest członkiem Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Ryszard Szymańczak był osobą bardzo mocno związaną z Gminą Baranów, a jego działania mocno zakorzenione w życiu społecznym gminy. Od młodych lat był aktywnym działaczem organizacji młodzieżowych, organizatorem wielu lokalnych inicjatyw. Od 1992 r. pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Aktywność Ryszarda Szymańczaka przejawiała się nie tylko na polu działalności społecznej, ale również samorządowej. W ostatnich latach wielokrotnie zyskiwał zaufanie wyborców i z powodzeniem startował w wyborach samorządowych. Pełnił funkcję radnego gminy w kilku kadencjach. W latach 1998 – 2006 był Przewodniczącym Rady Gminy Baranów.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: XXV uroczysta Sesja Rady Gminy Baranów


To może Cię zainteresować: