Burmistrz Grzegorz Benedykciński - Europejczyk Roku 2006

26. kwietnia o godz. 11:00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk nastąpiło  wręczenie złotych, srebrnych i brązowych statuetek laureatom ogólnopolskiego konkurs na tytuł EUROPEJCZYKA ROKU. Konkurs ogłosiła i przeprowadziła Redakcja miesięcznika Monitor Unii Europejskiej i Fundacja Prawo Europejskie. Tytuł ten w kategorii Gospodarz gminy, miasta, regionu otrzymał również Burmistrz Grodziska Mazowieckiego - Grzegorz Benedykciński.

O wynikach konkursu decydowało jury złożone z 12 osób. W jego skład weszli  członkowie kolegium redakcyjnego Monitora Unii Europejskiej, Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie i organizacji pożytku publicznego oraz wybitni przedstawiciele życia publicznego. Konkurs przeprowadzono w kilku kategoriach, m. in.: gospodarz gminy, miasta, regionu; przedsiębiorca; uczony; człowiek kultury; polityk; społecznik; dziennikarz.
Do przeprowadzanego po raz drugi konkursu na tytuł EUROPEJCZYKA ROKU 2006 nominowane były jedynie te osoby, które odniosły wybitne sukcesy w zakresie:
- organizowania współpracy z Unią Europejską oraz krajami członkowskimi UE,
- wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju gminy, miasta, regionu, przedsiębiorstwa, nauki, gospodarki,
- działalności społecznej, twórczej i artystycznej,
- zbliżenia i współpracy narodów i państw Europy, w tym integracji w ramach Unii Europejskiej,
- rozwoju nauki oraz szkolnictwa,
- budowania w Polsce nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród osób uhonorowanych tytułem EUROPEJCZYKA ROKU 2006 znalazły się m. in. takie osobistości jak:
- Profesor Władysław Bartoszewski - w kategorii polityk,
- Profesor dr hab. Marian Wilk - w kategorii uczony,
- Jerzy Owsiak - w kategorii społecznik,
- Profesor dr hab. Józef Piotrowski - w kategorii przedsiębiorca,
- Tomasz Lis - w kategorii dziennikarz.

W kategorii gospodarz gminy, miasta, regionu nagrody w kolejności otrzymali:
- Grzegorz Benedykciński - burmistrz Grodziska Mazowieckiego
- Kazimierz Kotowski - starosta Opatowa (II miejsce)
- Piotr Iwanus - burmistrz Czerwieńska (III miejsce)
Dyplomami honorowymi w kategorii gospodarz gminy, miasta, regionu wyróżniono:
- Henryka Szymańskiego - burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
- Waldemara Miśko - burmistrza Miasta i Gminy Karlino

Tytuł Europejczyka Roku 2006, przyznany Grzegorzowi Benedykcińskiemu dowodzi, że doceniony został jego wkład w rozwój miasta i gminy Grodzisk Maz. Niewątpliwie miał on zaszczyt znaleźć się wśród szacownych osobistości.
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: