Obwodnica?

Poprowadzenie obwodnicy trasą najmniej kolizyjną ze względu na istniejącą zabudowę, w sposób nie degradujący środowiska naturalnego a jednocześnie efektywny pod względem komunikacyjnym i ekonomicznym - to problem bardzo trudny. Wiemy o tym z nagłośnionej przez media obwodnicy Augustowa. Ten problem dotyka również nas.
 
Nie uporamy się z nim szybko gdyż Burmistrz Grodziska Mazowieckiego jest za obwodnicą południową, zaś mieszkańcy Milanówka wraz z Burmistrzem uważają, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest wariant północny, przy wyeliminowaniu TIR-ów z ul. Królewskiej - dlatego też w kolejnych numerach Bibuły będziemy przekazywali najważniejsze informację o podejmowanych w tej sprawie działaniach. Dokumenty, prezentacje, relacje ze spotkań znajdą Państwo na stronie www.bibulamilanowska.pl w zakładce obwodnica drogi 719.
 1. 27.02. 2007 - zawiązanie Stowarzyszenia "Przyjazna Komunikacja", którego głównym celem jest wspieranie rozwiązań usprawniających komunikację, ale jednocześnie chroniących środowisko naturalne oraz podejmowanie działań zapobiegających projektowaniu rozwiązań komunikacyjnych nieefektywnych i nie uwzględniających opinii społeczności lokalnej. Członkami założycielami Stowarzyszenia są mieszkańcy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, w tym 3 członków redakcji Bibuły, a jego przewodniczącym Waldemar Parol. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i w rejestrze powiatowym zostało zapisane pod numerem 36.
 2. 3.03.2007 - Stowarzyszenie "Przyjazna Komunikacja" wraz ze Stowarzyszeniem "Bibuła Milanowska" oraz przy wsparciu Stowarzyszenia "Forum Mieszkańców" i Radnych Powiato-wych : Marii Gałeckiej - Wolskiej i Andrzeja Olizarowicza organizują spotkanie informacyjne dla mieszkańców południowej części miasta, w budynku starej kaplicy kościoła na Grudowie. W spotkaniu ponadto uczestniczą: Wice-burmistrz Bogdan Korycki i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak, radni - Katarzyna Słowik oraz Waldemar Parol, oraz przedstawiciele Komitetu Królewska. Rozpoczęto zbieranie podpisów pod treścią protestu przeciwko obwodnicy południowej. Do dnia 29.03. zebrano około 900 podpisów.
 3. 13.03.2007 - Spotkanie mieszkańców południowej części Grodziska Mazowieckiego z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, przy udziale nie zaproszonych miesz-kańców Milanówka. W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się, że:
  1. Burmistrz G. Benedykciński uzgodnił z Marszałkiem Struzikiem, że od Warszawy do Turczynka będzie dochodziła droga dwupasmowa (w każdym kierunku), potem ruch będzie się rozdzielał i dalej pójdzie Królewską i obwodnicą południową (po jednym paśmie w każdym kierunku, łączna szerokość ok. 40 m) przez południowa część Milanówka i Grodziska Mazowieckiego (tereny o gęstej zabudowie mieszkalnej) do obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego.
  2. Obwodnica zostanie wybudowana w latach 2009 - 2011, a za trzy tygodnie Marszałek ogłosi przetarg na jej projekt.
  3. Burmistrz G.Benedykciński twierdzi, że obwodnica po południowej stronie musi być zrealizowana, nie docierają do niego żadne argumenty przeciwko temu rozwiązaniu, a jeżeli Milanówek się nie zgodzi to wówczas wypuści ruch z obwodnicy południowej Grodziska na ul. Królewską, na granicy obu miast.
 4. 16.03.2007. - Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Przyjazna Komunikacja" z Burmistrzem Jerzym Wysockim i Wiceburmistrzem Bogdanem Koryckim na temat zlecenia zespołowi niezależnych ekspertów przygotowania koncepcji przebiegu obwodnicy drogi 719 oraz programu spotkania Burmistrza z mieszkańcami w dniu 24 marca 2007 r, poświęconego obwodnicy.
 5. 24.03.2007 - Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem. W spotkaniu bierze udział ponad 400 osób: głównie mieszkańcy Milanówka ale również Grodziska Mazowieckiego, a ponadto: Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Olczak, Wiceprzewodnicząca Maria Sobczak, Radni: Katarzyna Słowik, Waldemar Parol, Karol Wójcik, Włodzimierz Starościak, Radni Powiatowi: Maria Gałecka - Wolska, Andrzej Olizarowicz, Wiceburmistrz Bogdan Korycki i oczywiście przedstawiciele Stowarzyszenia "Przyjazna Komunikacja", Stowarzyszenia " Bibuła Milanowska", Stowarzyszenia "Forum Mieszkańców" i Komitetu Królewska. W czasie spotkania Burmistrz Jerzy Wysocki prezentuje historię obwodnicy południowej, podaje argumenty przeciwko jej przebiegowi, argumenty za północnym przebiegiem obwodnicy oraz argumenty dotyczące ograniczenia ruchu TIR-ów ul. Królewską i konieczności modernizacji tej ulicy. Ponadto Burmistrz podaje harmonogram aktualizacji Studium uwarunkowań przestrzennych, które jest ważnym dokumentem w pracach nad zmianą trasy przebiegu obwodnicy ( w aktualnie obowiązującym Studium obwodnica przebiega po stronie południowej miasta). W trakcie rzeczowej dyskusji mieszkańców pojawia się konieczność powołania zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz radni. Zespół ten będzie wspierał działania Burmistrza ukierunkowane na zmianę trasy przebiegu obwodnicy.
 6. 28.03.2007 - Powołanie zespołu roboczego, w którego składzie znajdują się: przedstawiciel Rady Powiatu, przedstawiciel Rady Miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Towarzystwa Miłośników Milanówka, Ligi Ochrony Przyrody, Komitetu Królewska oraz Stowarzyszeń: Bibuła Milanowska, Forum Mieszkańców, Nasze Miasto, Na Rzecz Miast - Ogrodów, Przyjazna Komunikacja.
 7. 29.03.2007 - Złożenie przez Radnych Powiatowych: Marię Gałecką - Wolską, Krzysztofa Filipiaka, Jerzego Motały i Andrzeja Olizarowicza interpelacji w sprawie włączenia się Starosty do prac nad ustaleniem trasy przebiegu obwodnicy.
 8. 4.04.2007 - Planowane pierwsze spotkanie zespołu roboczego, który ustali kolejne działania, w tym spotkania z Marszałkiem, Wojewodą i Starostą.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: