Zachęcamy do zagłosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM) na projekt 362 – Zielona Obwodnica Grodziska Mazowieckiego.

Projekt przewiduje posadzenie 300 szt. dużych drzew oraz stworzenie pasa piętrowej zieleni izolacyjnej o powierzchni całkowitej ok. 2000 m2. wzdłuż obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego, którą otwieraliśmy wspólnie w lutym.

Głosować można do 18 czerwca 2023 r.

Oddać można tylko jeden głos na projekt podregionalny (czyli nasz grodziski o numerze 362) oraz jeden dowolny projekt ogólnowojewódzki – listy z projektami w danej kategorii rozwija się jako menu. Pamiętajcie nasza kluczowa kategoria to projekty podregionalne – projekt nr 362.

Swój głos potwierdzamy kodem sms otrzymanym na numer telefonu podanym w formularzu głosowania (sms jest bezpłatny). Głos oddajemy tylko raz, nie ma możliwości powtórnego głosowania na te same dane personalne. Jednym numerem telefonu mogą weryfikować swój głos maksymalnie trzy osoby.

GŁOSUJEMY:

https://bom.mazovia.pl/glosowanie

O projekcie:

Projekt przewiduje posadzenie 300 szt. dużych drzew oraz stworzenie pasa piętrowej zieleni izolacyjnej o powierzchni całkowitej ok. 2000 m2. Obwodnica Grodziska Mazowieckiego została uruchomiona na początku 2023 roku. Ma 7 km długości i umożliwia dogodny dojazd od autostrady A2 do drogi szybkiego ruchu S8, z pominięciem miasta. Niestety, w zakresie inwestycji nie przewidziano żadnej zieleni. Zieleń przydrożna pełni ważną rolę w lokalnym ekosystemie: wychwytuje i filtruje zanieczyszczenia powietrza, tłumi hałas, zmniejsza siłę wiatru, pomaga obniżać temperaturę, przeciwdziała lokalnym podtopieniom i zawiewaniu śniegu na jezdnię oraz działa kojąco na wzrok. Jest potrzebna nie tylko mieszkańcom i użytkownikom okolicznych terenów, ale również kierowcom przejeżdżającym przez obwodnicę.

Projekt zakłada zastosowanie gatunków drzew odpowiednich do trudnych warunków miejskich oraz do rodzaju gleby, w jakiej zostaną posadzone. Mogą to być np.: lipy, klony, sosny, jesiony czy jarząby, które świetnie sprawdzają się w zieleni przydrożnej. Minimalne parametry sadzonek to 18 cm obwodu pnia oraz 4 m wysokości. Jest to konieczne, aby już w pierwszym roku po posadzeniu drzewa dobrze pełniły funkcje fitoremediacyjne. Szpalery drzew będą uzupełnione przez grupy krzewów dobrane wielkością w taki sposób, aby tworzyły piętrową barierę dla hałasu i zanieczyszczeń. Gatunki nadające się do tego celu to np.: dereń, tawuła szara, róża dzika i róża pomarszczona, wierzba purpurowa, czy śnieguliczka. Są to też gatunki, które nie wymagają intensywnej pielęgnacji i znoszą okresowe susze. Minimalne parametry sadzonek krzewów to 80 cm wysokości, uprawiane w pojemniku o rozmiarze C5.

Lokalizacja:

Proponowana lokalizacja nasadzeń to szerokie pasy gruntu dzielące główną jezdnię obwodnicy od dróg „serwisowych” oraz obszary w pobliżu skrzyżowań. Dokładne miejsca sadzenia drzew i krzewów, zgodne z zasadami widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi
dokumentacja projektowa. Projekt ma przede wszystkim służyć okolicznym mieszkańcom, którzy najmocniej odczuwają uciążliwość hałasu z obwodnicy i zanieczyszczeń powietrza. Jego realizacja przyniesie korzyści również kierowcom – szpalery z drzew i krzewów, poprzez zmniejszenie podmuchów wiatru i przeciwdziałanie zawiewaniu jezdni śniegiem,
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: