Milanówek rozkwita!

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” skwery Wdowiaka, Ossendowskiego, Bienia oraz tereny leśne przy ulicach Piaski/Parkowa oraz Wojska Polskiego/ Grodeckiego po zamontowaniu małej architektury oraz posadzeniu roślin zostały udostępnione mieszkańcom. Na pl. Starzyńskiego oraz na ul. Grudowskiej zamontowano małą architekturę.

W parku im. M. Lasockiego został wypielęgnowany drzewostan, wykonana piesza ścieżka zdrowia oraz przygotowano teren pod nasadzenia.
Na Turczynku ukończono montaż małej architektury, porządkowanie terenu oraz prace w koronach drzew. Wykonywana jest aktualnie nawierzchnia.
Kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta przyczynia się do poprawy jakości środowiska oraz przestrzeni publicznej Milanówka.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: