W piątek 11 kwietnia br.  w Hali Widowiskowo-Sportowej w Grodzisku Mazowieckim odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”. Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 4,5 mln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, którego celem jest łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Konferencja była podsumowaniem działań edukacyjno-informacyjnych.

Konferencja miała w swoim programie m.in. prelekcję pt. „Zielony Grodzisk w liczbach”. Kierowniczka zespołu projektowego  Naczelnik Katarzyna Marcinkowska zaprezentowała zestawienie inwestycji i działań zrealizowanych w projekcie.

W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu, zaproszeni goście i młodzież ze szkół grodziskich. W części merytorycznej kolejni paneliści przedstawili swoje prezentacje: „Ogrody permakultury: a może w grodziskich szkołach?”, „Łąki kwietne w przestrzeni miejskiej”

Prelekcja „Ogród permakulturowy w każdej szkole” Marty Krawcewicz  z Fundacji W,  prezentowała ofertę zajęć i podręcznik z zakresu permakultury dla szkół i przedszkoli. Dzięki współpracy stowarzyszenia „Moc Korzeni” z  projektem „Zielony Grodzisk”, udało się wspólnie wprowadzić zajęcia z permakultury do szkół. Grodzisk jest pierwszym i jak na razie jedynym miastem w Polsce, który chce włączyć takie zajęcia we wszystkich szkołach.

Przedstawiciele partnera projektu INTBAU Norway opowiedzieli o współpracy partnerskiej. Norwescy goście byli pozytywnie zaskoczeni poziomem wykonania inwestycji przez Zielony Grodzisk, oraz że miasto jest coraz częściej cytowane w mediach i przestrzeni publicznej jako prężnie rozwijające się Zielone Miasto, dbające o bioróżnorodność oraz zasoby naturalne i przyjazne do zamieszkania. Pani Frederica Miller, która jest projektantem permakultury pokazała własne realizacje terenów zielonych w Oslo. Zwróciła uwagę, że „edukacja dzieci w zakresie rozwoju świadomości i dbałość o ekosystem jest fundamentalna”. Przedstawicielka INBAU opowiedziała o udziału zespołu projektowego w szkoleniu charette , które odbyło się w Grodzisku Mazowieckim. Wartością dodaną partnerstwa w projektach MF EOG jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Przedsięwzięcie współtworzy INBAU Norway, który wsparł gminę w obszarze planowania przestrzennego terenów zielonych w obliczu zmian klimatu.

Na koniec konferencji Pani Sekretarz Aneta Caban  zespół wręczył pamiątkowe statuetki współudziałowcom projektu. Projekt Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim nagrodzony tytułem „Miasta z klimatem”. Miasto otrzymało trzecie miejsce w Polsce za najlepszy zrealizowany projekt w obszarze zatrzymywania wód opadowych w miejscu ich opadu za realizację pn. „Zazielenienie i zwiększenie retencji wód na Placu Wolności w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”, który powstał w ramach tego projektu..

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Grodzisk coraz bardziej zielony


To może Cię zainteresować: