Obwodnica - zgoda w sprawie jej przebiegu jest możliwa

W piątek 13 kwietnia 2007 r. odbyło się w UM W Milanówku spotkanie z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim – Burmistrzem Grodziska Maz. w sprawie stanowiska władz i mieszkańców Milanówka wobec planów budowy obwodnicy południowej i możliwości zmiany tych planów.

Jak Państwo wiedzą, trasa przebiegu obwodnicy południowej Grodziska Maz. i Milanówka wywoływała wiele emocji wśród mieszkańców obu miast.
W dniu 4 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Miasta w Milanówku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego, którego celem jest wspieranie działań Burmistrza Jerzego Wysockiego ukierunkowanych na zmianę trasy obwodnicy. Podczas spotkania podjęto decyzję w sprawie:
- wyboru eksperta, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy komunikacyjnej,
- konieczności pilnych spotkań z Grzegorzem Benedykcińskim – Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego i Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W piątkowym spotkaniu, oprócz zaproszonego Grzegorza Benedykcińskiego, wzięli udział: członkowie Zespołu Roboczego, ekspert oraz Burmistrz Jerzy Wysocki, Wiceburmistrz Bogdan Korycki i Sekretarz - Wiesława Kwiatkowska.
Na początku spotkania Stowarzyszenie „Przyjazna Komunikacja” przedstawiło prezentację zawierającą argumenty za północnym, a nie południowym przebiegiem obwodnicy. Po rzeczowej dyskusji Grzegorz Benedykciński zaakceptował propozycję i obiecał wspierać w negocjacjach z Marszałkiem Adamem Struzikiem następujące rozwiązania:
1. likwidację obwodnicy po stronie południowej i puszczenie jej stroną północną, od ul. Królewskiej poprzez niezabudowane tereny między Milanówkiem i Brwinowem, a następnie północą wzdłuż planowanej autostrady A2 do obwodnicy zachodniej Grodziska Maz., łączącej autostradę A2 z trasą Katowicką,
2. połączenie obwodnicy północnej z projektowaną „Paszkowianką”, a przez nią z wielką obwodnicą Warszawy,
3. skierowanie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych udających się w kierunku Poznania lub też do zakładów położonych w północnej części Grodziska Maz., przejeżdżających dotychczas ulicą Królewską – na północ do autostrady lub też stroną północną do północnej części obwodnicy zachodniej Grodziska Maz., tam bowiem znajdują się zakłady generujące ruch samochodów ciężarowych,
4. skierowanie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych udających się w kierunku Katowic/Wrocławia lub też z Grodziska Mazowieckiego na południe Warszawy – obwodnicą zachodnią do trasy Katowickiej,
5. udostępnienie drogi wojewódzkiej 719 na odcinku Milanówek – obwodnica zachodnia Grodziska Maz. wyłącznie dla ruchu samochodów osobowych i lokalnego (zaopatrzenie) samochodów ciężarowych, oczywiście przy założeniu oczekiwanej od lat modernizacji tej trasy,
6. wykorzystanie dotychczasowego korytarza obwodnicy południowej (rezerwa terenu) do zbudowania drogi o charakterze międzygminnym, wyłącznie dla samochodów osobowych z południowej części Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Burmistrz Grzegorz Benedykciński zastrzegł sobie jednak konieczność dopuszczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku tej drogi od obwodnicy zachodniej Grodziska Maz. do ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Maz., a więc do drogi, która prowadzi do trasy Katowickiej przez Siestrzeń.

Ponadto ustalono, że należy pilnie odbyć spotkanie z Burmistrzem Brwinowa, który popiera koncepcję obwodnicy po stronie północnej, a następnie w pierwszej dekadzie maja spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy udziale Burmistrza Grodziska Mazowieckiego i Burmistrza Brwinowa.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: