Rada Gminy Michałowice podjęła decyzję o cofnięciu środków na współfinansowanie projektu Paszkowianki. W związku z powyższym gmina musiała odstąpić od umowy, zgodnie z którą miała partycypować w kosztach projektu. Jakie konsekwencje przyniesie ta decyzja.

Przypomnijmy, że przeznaczenie środków na projektowanie II etapu Paszkowianki z budżetu gminy Michałowice było krytykowane przez wielu mieszkańców, przeciwnych budowie tej drogi. Wójt Małgorzata Pachecka uważała jednak, że bez udziału w pracach projektowych, gmina będzie miała dużo słabszą pozycję i mniejszy wpływ na projekt kontrowersyjnej arterii.

Dotacja na ten cel w wysokości 100 000 zł były zabezpieczone zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie na rok 2023. Pomimo propozycji Wójt, Radni nie zgodzi się na przeznaczenie na ten cel środków w tegorocznym budżecie.

Czy w ten sposób gmina traci całkowicie wpływ na przyszły kształt Paszkowianki, który w większości przebiega jedynie przy jej granicy? Czas pokaże. Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Zachęcamy do dyskusji na FB!

Warto zaznaczyć, że radni przeznaczyli zabrane środki na gminne place zabaw, 12 głosami ZA. Przeciw byli Jarosław Hirny-Budka oraz Edward Kozłowski. Od głosu wstrzymał się Maciej Polarczyk.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: