W dniach 7 – 9 marca mieszkańcy Brwinowa, Michałowic i Nadarzyna będą mogli spotkać się z projektantami i przedyskutować planowane warianty budowy Paszkowianki – drogi łączącej trasę S8 w okolicach CH Ptak i drogę 719 w okolicy fabryki L’oreal. Na spotkaniu można będzie też poznać aktualny stan prac i powstałą pod koniec zeszłego roku prognozowaną analizę ruchu.

Jesienią zeszłego roku uczestniczyliśmy w protestach mieszkańców miejscowości: Granica, Nowa Wieś, Komorów, a także Kanie przeciw planom budowy II etapu „Paszkowianki”. Mieszkańcy prezentowali wówczas swoje zastrzeżenia co do tej inwestycji, a zwłaszcza braku analizy planowanego ruchu. Te analizy powstały i na przełomie roku mogli zapoznać się z nimi lokalni samorządowcy. Miejmy nadzieję, że podczas spotkania będą mogli zapoznać się też z planami mieszkańcy. Analiza ta jest o tyle ważna, że pozwala określić, czy Paszkowianka jest potrzebna.
Pamiętajmy, że Paszkowianka planowana jest od bardzo dawna. Jeszcze w dokumentach planistycznych z lat 90-tych dużo bardziej ingerowała w teren Strzeniówki, Nowej Wsi i Granicy oraz Kań. Na początku XXI w. samorządowcy nieco skorygowali przebieg Paszkowianki, przesuwając ją w rejon granicy poszczególnych gmin. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w późniejszych dokumentach planistycznych przyjętych przez gminy.
Podczas spotkania przedstawiane będą przede wszystkim 3 warianty przebiegu Paszkowianki. Pierwszy z wariantów jest zgodny z trasą przyjętą w najnowszym ze Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - tj. w przyjętym w 2011 r. jednogłośnie przez radnych Studium Gminy Michałowice.

Drugi z prezentowanych wariantów cechuje się najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców Granicy i Strzeniówki, ale z drugiej strony wchodzi w miejscowość Kanie w rejonie mostu kolejowego WKD na rzece Zimnej Wodzie. Tu jednak uwagi przedstawiły Lasy Państwowe, gdyż wariant ten dzieli las w sposób, który uniemożliwi migrację zwierząt i utrudni gospodarkę leśną.

Trzeci wariant, będący wynikiem uwag Lasów Państwowych, biegnie skrajem lasu, ale przechodzi przez ogródki działkowe przy ul. Pruszkowskiej w Kaniach oraz wchodzi w zabudowę ul. Dolnej w Strzeniówce.

Niewątpliwym problemem jest też przejście przez tory WKD, gdzie drugi i trzeci wariant przechodzą po zachodniej stronie mostu kolejowego WKD, zaś wariant wynikający ze Studium Michałowic - po jego wschodniej stronie. Warto zaznaczyć, że poza kwestiami estetycznymi, ruch na wiadukcie będzie generował hałas, co wymusi zastosowanie dodatkowych rozwiązań ochrony akustycznej.

Na planowanych spotkaniach zostaną zaprezentowane i omówione zarówno proponowane warianty, jak i analizy ruchu. Warto pamiętać o tym, że obecnie trwa projektowanie pierwszego odcinka Paszkowianki pomiędzy drogą wojewódzką 719 a węzłem autostradowym w Pruszkowie.

– Obecnie projektowany odcinek Paszkowianki będzie zachodnią obwodnicą Pruszkowa i wschodnią obwodnicą Brwinowa – mówił Arkadiusz Kosiński. – Przejmie ona olbrzymi ruch pojazdów z centrum Brwinowa, Moszny i Domaniewa oraz ul. Poznańskiej, ul. 3 Maja, ul. Przejazdowej i ul. Żbikowskiej w Pruszkowie. Warto wiedzieć, że odnoga Paszkowianki dotrze do ul. Biskupickiej w rejonie wiaduktu nad A2 w Brwinowie. Tym samym, mieszkańcy Kań czy Otrębus wjadą na Paszkowiankę przy L’Oreal-u, a mieszkańcy Brwinowa z ul. Biskupickiej, ul. Powstańców Warszawy i ul. św. Jerzego. Droga ta będzie miała również skrzyżowania na Gąsinie, dzięki czemu cały ciężki ruch zniknie z dróg lokalnych. Trafimy nią bezkolizyjnie planowaną łącznicą do autostrady A2 w Pruszkowie - bez konieczności stania na światłach na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Żbikowskiej.

Uwzględniając ten przebieg przy pisaniu artykułu, zrobiliśmy analizę możliwości przejazdu z okolic fabryki L’oreal, gdzie kończyć się będzie pierwszy odcinek Paszkowianki, do DK7 w Sękocinie. Najszybszą drogą według Google Maps był przejazd przez Nową Wieś, następnie przez Otrębusy, a nieco wolniej przez Komorów. Pytanie, czy scenariusz zakorkowania tych miejscowości może się ziścić? Czy II etap Paszkowianki jest potrzebny? Mam nadzieję, że dowiemy się tego z analiz przedstawionych na spotkaniach:

  • 7 marca 2023 r. – świetlica wiejska w Kaniach
  • 8 marca 2023 r. – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
  • 9 marca 2023 r. – Urząd Gminy Nadarzyn

Spotkania rozpoczynają się o godz. 18:00.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: