„Paszkowianka” to od lat wyczekiwana trasa przez Nadarzyn, Pruszków, Brwinów i Błonie, która ma usprawnić ruch w regionie. Samorząd Mazowsza dofinansował opracowanie dokumentacji II etapu inwestycji kwotą blisko 2 mln zł. Umowę dotyczącą określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji dokumentacji projektowej podpisali dziś marszałek Adam Struzik oraz władze powiatu pruszkowskiego, gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i miasta Pruszków.

Właśnie rozpoczął się II etap prac projektowych nad „Paszowianką”. Wyłoniona przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie firma SAFEGE Oddział w Polsce do kwietnia 2024 r. powinna opracować koncepcję programowo-przestrzenną oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Koszt opracowania dokumentacji to ponad 2, 8 mln zł, z czego blisko 2 mln zł dofinansowania pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego, a 900 tys. zł zadeklarowały lokalne samorządy (powiat pruszkowski w kwocie 500 tys. zł oraz gminy: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice oraz Miasto Pruszków po 100 tys. zł).

Jak zaznacza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik – To kolejne duże przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym województwie, którego realizacja jest możliwa dzięki owocnej współpracy z lokalnymi samorządami. Wykonanie dokumentacji projektowej dofinansowaliśmy kwotą blisko 2 mln zł. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2038 zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 150 mln zł na realizację I etapu inwestycji w 2025 r.

Projekt zakłada budowę drogi wojewódzkiej  tzw. Paszkowianki od skrzyżowania z DW 719 , ul. Warszawska do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków. Istotnymi elementami będą m.in. włączenie tego odcinka do węzłów: projektowanego z drogą nr 719 i istniejącego z drogą S8 oraz  nowy wiadukt nad linią WKD i rzekami Utratą i Zimną Wodą. Po opracowaniu koncepcji i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zlecone opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Piotr Kandyba, radny województwa mazowieckiego nie kryje zadowolenia z postępujących prac. – Ogromnie cieszę się, że temat bardzo ważnej drogi, która jest w planach zwanej Paszkowianką idzie dalej do przodu. Cieszę się również, że zainteresowane samorządy współpracują z nami i zdecydowały się przeznaczyć pieniądze, ze swoich szczupłych budżetów, ogołoconych przez Polski Ład, na ten cel. Przed nami długa droga, ale razem współpracując dobrniemy do celu.

Proces projektowy inwestycji jest realizowany od III kwartału 2018 r. Na pierwszym etapie projektowania, obejmującym odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w Brwinowie, prace są mocno zaawansowane. Obecnie burmistrz Gminy Brwinów prowadzi postępowanie w sprawie wydania niezbędnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ubiegłym roku na modernizację i budowę dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy ponad 360 mln zł. Te inwestycje nie byłyby możliwe bez chęci współpracy samorządów. Przykładem sprawnego działania jest właśnie Paszkowianka – dodaje Anna Brzezińska, radna województwa mazowieckiego, przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Zgodnie z założeniami, kompletna dokumentacja projektowa, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinna zostać opracowana w I połowie 2023r.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Umowa w sprawie „Paszkowianki” podpisana!


To może Cię zainteresować: