O planach budowy obwodnicy informacje krążą już od dawna. Potrzebę jej istnienia zauważono 25 lat temu, ale wtedy i czasy były inne i teren inaczej zagospodarowany. Ale plany sporządzone ćwierć wieku temu zakorzeniły się mocno w świadomości lokalnych władz Grodziska Mzowieckiego, choć dookoła wiele się zmieniło. Obecnie, gdy pojawiły się fundusze na realizację planów, obwodnica zamiast być udogodnieniem stanie się dla wielu przekleństwem...

Południowe tereny miast – Grodziska Maz. i Milanówka to tereny atrakcyjne dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Przez ostatnie 25 lat obszary te bardzo się zaludniły, bowiem przybyło amatorów zdrowszego życia w sąsiedztwie natury i pięknego krajobrazu, uciekających z ciasnej Warszawy. Ludzie ci wykupili grunty pod budową swoich domów, ale wtedy – choć plany obwodnicy były – nikt nie umiał powiedzieć, czy i kiedy ona powstanie. Obecnie wielu z nich grozi przymusowe przesiedlenie, bo ich domostwa stoją dokładnie na planie przebiegu obwodnicy, innym fakt jej istnienia zatruje spokojne życie w sąsiedztwie przyrody i ją samą również.

Spotkali się, by planom tzw. obwodnicy południowej powiedzieć zdecydowane NIE! Byli wśród nich mieszkańcy Milanówka, Grodziska Maz., Opyp, Kad. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja, zrzeszające mieszkańców Grodziska Maz. i Milanówka.
Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele władz Milnaówka, radni i reprezentanci organizacji: zastępca Burmistrza – Bogdan Korycki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak, radni: Katarzyna Słowik i Waldemar Parol, który prowadził spotkanie oraz radna Powiatu Grodziskiego Maria Gałecka Wolska – mieszkanka Milanówka. Organizacje pozarządowe reprezentowali: Ewa Kubacka – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibuła Milanowska, Mirosław Paciorek – przewodniczący Forum Mieszkańców Milanówka.

Mieszkaniec ul. Różanej w Milanówku – sąsiadującej z terenami planowanego przebiegu obwodnicy – Roman Biegański przedstawił zebranym w prezentacji multimedialnej obecne plany przebiegu obwodnicy, jak również propozycje ich zmiany, popierając to gruntowną analizą zagrożeń, konsekwencji, ale i możliwości, które wynikałyby ze zmian. Spotkanie miało na celu doinformowanie i wspólne porozumienie.

Czym jest obwodnica?
Obwodnica, to jest droga szybkiego ruchu, która stanowi swoistą linię demarkacyjną uniemożliwiającą komunikację między obszarami leżącymi po jej dwu stronach. Obwodnice wymagają budowy ekranów wygłuszających ze względu na wysoki poziom hałasu, a te z kolei blokują migrację zwierząt i ludzi. W przypadku budowy obwodnicy południowej mieszkańcy Kad i Opyp zostaną odcięci od swobodnego dojazdu do Milanówka czy Grodziska. Z kolei mieszkańcy Grodziska i Milanówka zostaną pozbawieni dostępu do znajdujących się po południowej stronie terenów zielonych i rekreacyjnych, dla których właśnie się tu przeprowadzili. W prezentacji pokazano dobre rozwiązania budowy obwodnic, które nie wchodzą, jak w przypadku obwodnicy południowej, w strefę mieszkaniową (Serock, Jabłonna, Garwolin).

Warianty planów obwodnicy
Z badań wynika, że w ciągu doby przez Milanówek drogą nr 719 (ul. Królewska) przejeżdża 35 tys. pojazdów, w tym 4 tys. samochodów ciężarowych. Zgodzono się, że ul. Królewska wymaga remontu nawierzchni i poszerzenia, ale nie w celu uczynienia z niej części obwodnicy. Pojawiły się w związku z tym 2 warianty (niepotwierdzone przez Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku) projektu budowy obwodnicy południowej:
- jeden mówi o „puszczeniu” obwodnicy ul. Wierzbową i Wiatraczną w Milanówku,
- drugi wskazuje ul. Brwinowską – w tym przypadku obwodnica przecinałaby trasą kolejki WKD, co prawdopodobnie oznaczałoby likwidację tej jej części, która prowadzi do Milanówka. Obwodnica „biegnąca” ul. Brwinowską oddzieliłaby też obszary zabytkowe: Stawisko z Muzeum Iwaszkiewiczów i Turczynek – kompleks architektoniczno-parkowy, wokół którego trwają obecnie poważne rozmowy na temat jego zagospodarowania i przywrócenia do życia społeczno-kulturalnego miasta i regionu – obwodnica to zniweczy.

Stanowisko władz Milanówka
Ważną informacją jest fakt, że problem mieszkańców Milanówka znalazł zrozumienie, a protest – poparcie władz miasta. Burmistrz Jerzy Wysocki zaproponował alternatywę – budowę obwodnicy północnej, biegnącej wzdłuż planowanej autostrady A2 przez tereny głównie uprawne. Szerokie poparcie przez mieszkańców inicjatywy samorządu lokalnego może skutecznie zmienić plan budowy obwodnicy południowej i dać przykład jednomyślności społecznej, gdyż ostateczne rozwiązania jeszcze nie zapadły.
Bogdan Korycki – zastępca Burmistrza potwierdził, że projekt obwodnicy południowej jest w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, jak i województwa mazowieckiego od 25 lat, dodał jednak zaraz, iż podstawowym argumentem do zmiany sposobu myślenia i zmiany koncepcji jest to, że obwodnica przestaje spełniać swoją rolę, jaką miała w zamierzeniach kilkadziesiąt lat temu.
Dodał też, że budowane obecnie autostrady A2 i tzw. Paszkowianka na wysokości Pruszkowa wydają się wystarczające do poprowadzenia ruchu pojazdów ciężkich. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że ul. Królewska wymaga odciążenia i modernizacji, a południowa część Milanówka nie ma przyzwoitej ulicy, natomiast jego zdaniem - nie może to być obwodnica, bo ona ruchu lokalnego nie rozładuje. - Na zakończenie dodał, że projekt obwodnicy północnej popiera także sąsiednia Gmina Brwinów (Powiat Pruszkowski), choć koncepcja ta nie znajduje poparcia w Gminie Grodzisk Mazowiecki. - Ale cóż – stwierdził – nasze interesy nie muszą koniecznie być zbieżne z interesami Grodziska Mazowieckiego. (...) Trzeba jednak znaleźć optymalne rozwiązanie – podkreślił.
Burmistrz Grodziska Maz. – Grzegorz Benedykciński 26 października ubiegłego roku podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem porozumienie w sprawie budowy obwodnicy wg obecnych planów.

Wspólny protest
Protest Milanowian popierają także Grodziszczanie, wbrew powszechnej opinii jakoby Grodziskowi było wszystko jedno, którędy przebiegać będzie obwodnica.
Potwierdziła to Izabela Włostwska mieszkanka Grodziska - Jest nas około 150 osób, które od 2004 r. prowadzą intensywną korespondencję z Burmistrzem Grodziska. Oprotestowaliśmy już kilkakrotnie tę propozycję, a w ostatnim piśmie, które otrzymaliśmy w odpowiedzi Burmistrz „uprzejmie przypomina, że budowa obwodnicy w tym rejonie planowana była od około 30 lat” i jest to jedyny argument, jaki otrzymujemy. Mieszkam w Kadach w miejscu, w którym planowana jest estakada, która będzie przechodziła 50 m od okien mojego domu. Dla nas jest to tragedia. Tam w pobliżu płynie Rokitnica, są siedliska chronionych ptaków. W nowych planach zagospodarowania przestrzennego zwraca się uwagę na celowość chronienia tych terenów, które są przeznaczone tylko pod budownictwo jednorodzinne. (...) Jesteśmy z Państwem, popieramy Wasz protest i powinniśmy wspólnie wypracować sensowną drogę oporu, bo nieprawdą jest, że wszyscy w Grodzisku chcą tej obwodnicy.

Mieszkańcy ul. Królewskiej są jednak zdania, że przebieg północnej obwodnicy nie rozładuje ruchu w tej ulicy. Pan Korycki stwierdził jednak, że urząd w Milanówku powoła ekspertów, którzy ustalą optymalną trasę drogi, która odciąży ul. Królewską i połączy ruch z autostradą A2. Podjęli się tego zadania naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Pierwsze spotkanie z nimi jak i z Burmistrzem Milanówka odbędzie się w środę 24 marca w szkole nr 1 w Milanówku o godzinie 19:00

Minister Środowiska poprze Stowarzyszenie Mieszkaniec Milanówka dr Andrzej Gąsiewicz poinformował, że pomysł obwodnicy południowej był konsultowany z Ministrem Środowiska, ten zaś był zszokowany proponowanym rozwiązaniem, z tego względu, że o ile społeczności budzą się dzisiaj z letargu, szukając rozwiązań i naprawy starych błędów planistycznych, tutaj wprowadza się ciężki ruch do miasta. Minister zadeklarował wsparcie dla protestu Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja.

Sala przykościelnego magazynu jest w stanie pomieścić około 200 osób – wczoraj była pełna. Zgromadzeni ludzie właściwie jednomyślnie poparli treść protestu przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja przeciwko obecnym planom obwodnicy. Nikt nie negował potrzeby istnienia obwodnicy w ogóle, wykazano natomiast dobitnie, że jej przebieg w myśl obecnych planów siać będzie przede wszystkim zniszczenie.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Protest przeciwko obwodnicy południowej


To może Cię zainteresować: